AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 2 (2020), 37–72

Účast Československa na zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů (Dubna, Rusko) a zastoupení v jeho prvním ředitelství

[Czechoslovak participation in the establishment of the Joint Institute for Nuclear Research (Dubna, Russia) and its representation in its first directorate]

Emilie Těšínská

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2021.3
zveřejněno: 28. 05. 2021

Abstract

Within a wider context of establishment of international collaboration in nuclear physics and peaceful exploitation of nuclear energy in the 1950s, this article outlines Czechoslovak participation in the creation of the Joint Institute for Nuclear Energy in Dubna (Russia). This institute was intended to serve as a parallel to the European Laboratory for Nuclear research (CERN) for countries of the Eastern Bloc. Based on archival sources, we include a ‘memory record’ describing how Czechoslovakia was in January 1956 invited to participate in establishing the institute. We outline the composition and contributions of the Czechoslovak delegation at a meeting of eleven founding states in Moscow in March 1956 and investigate the circumstances of election of Václav Votruba (1909–1990), a Czechoslovak theoretical physicist, to the post of secretary to Director of the Dubna Institute and his subsequent activities in this function in 1955–1959. The article also describes a visit of the institute by a Czechoslovak governmental and Communist Party delegation headed by President Antonín Zápotocký in January 1957 and subsequent pardon, which the President granted to the Czechoslovak physicist Miloš Lokajíček (1923–2019), who was in 1954 sentenced to seven years in prison for participation in a Catholic association called ‘The Family’.

Klíčová slova: international scientific collaboration; Joint Institute of Nuclear Research in Dubna; Czechoslovak nuclear and particle physics; 1950s; Václav Votruba (1909–1990)

reference (23)

1. БИРЮКОВ В. А. - ГОЛОВИН Б. М. - ЛАПИДУС Л. И., Всесоюзная конференция по физике частиц высоких энергий, Атомная энергия 1, 1956, s. 158-166

2. BRDIČKA Miroslav - TRKAL Viktor, Profesor Viktor Trkal. Pouť moderní fyzikou, Praha 2007

3. FERRETTI Bruno (ed.), 1958 Annual International Conference on High Energy Physics at CERN. Proceedings, Genève 1958

4. FORMÁNEK Jiří, Život a dílo profesora Václava Votruby, Československý časopis pro fyziku 50, 2000, s. 233-245

5. PETRŽÍLKA Václav, Třicet let čs. experimentální fysiky elementárních částic, Československý časopis pro fyziku A 22, 1975, s. 426-428

6. PLAŠIENKOVÁ Zlatica, Za Imrichom Staríčkom, Filozofia 57, 2002, s. 377-379

7. SEIDL Miloš, Urychlovače atomových částic, Rudé právo 36/98, 8. 4. 1956, s. 3

8. СТАРЧЕНКО Б. М. - ШИМАНСКАЯ Ю. Г. - ЩЕРБАКОВА И. Ю. (eds.), История создания ОИЯИ в решениях ЦК КПСС 1955-1958, Дубна 2015

9. ŠIMÁNĚ Čestmír, Život mezi atomy aneb jak to vše u nás i jinde začínalo, Ústav jaderného výzkumu Řež a. s., Řež 2005

10. ŠIMÁNĚ Čestmír - SEIDL Miloš, Urychlovače iontů a elektronů, Praha 1959

11. Těšínská Emilie, K počátkům mezinárodní spolupráce v oblasti mírového využití atomové energie, Bezpečnost jaderné energie 26 (64), 2018, s. 88-103

12. TĚŠÍNSKÁ Emilie, Miroslav Brdička, několik biografických dat, Československý časopis pro fyziku 60, 2010, s. 158-164

13. TĚŠÍNSKÁ Emilie (ed.), Mezi SÚJV a CERN. Pamětnická ohlédnutí za českou a slovenskou spoluprací se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna (SÚJV) a Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN), Praha 2019

14. TĚŠÍNSKÁ Emilie, Z historie Ústavu jaderné fyziky AV ČR, in: Ústav jaderné fyziky AV ČR - 50 let - Řež 1955-2005, Řež 2005

15. ВЕКСЛЕР В. И., Принципы ускорения заряженных частиц, in: Мирное исспользование атомной энергии. Материалы Международной Конференции в Женеве, август 1955, т. 16, Москва 1958, s. 82-87

16. VOTRUBA Václav, A propos de la covariance d'équations de champs physiques par rapport au groupe de Lorentz, Bulletin international de l'Académie tchèque des sciences 47, 1946, Prague 1950, s. 79-90

17. VOTRUBA Václav, O Lorentzově kovarianci polních rovnic, Rozpravy II. třídy České akademie věd a umění 56/11, 1946, 23 s.

18. VOTRUBA Václav, Pair Production by Gamma-Rays in the Field of an Electron, Physical Review 73, 1948, p. 1468 CrossRef

19. VOTRUBA Václav, Pair Production by Gamma-Rays in the Field of an Electron, Bulletin international de l'Académie tchèque des sciences 49, 1948, Prague 1950, s. 19-49

20. VOTRUBA Václav, Theorie materialisace paprsků gamma v poli elektronu, Rozpravy II. třídy ČAVU 58, 1948, č. 4, 43 s.

21. VOTRUBA Václav - LOKAJÍČEK Miloš, An Algebraic System of Fundametal Particles, Preprint JINR-Dubna P-181, June 1958

22. VOTRUBA Václav - LOKAJÍČEK Miloš, On isotopic spin of elementary particles, Czechoslovak Journal of Physics 2, 1953, s. 1-8 CrossRef

23. VOTRUBA Václav - LOKAJÍČEK Miloš, Unified description of leptons, Physical Review 86, April 1952, s. 260 CrossRef

Creative Commons License
Účast Československa na zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů (Dubna, Rusko) a zastoupení v jeho prvním ředitelství is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení