AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 2 (2020), 102–104

Petra Zelenková, Sbírka univerzitních tezí z Národní knihovny ČR

[Petra Zelenková, Collection of University Theses from the National Library of the Czech Republic]

Jiří Přenosil

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2021.8
zveřejněno: 28. 05. 2021

Abstract

Book review: Petra Zelenková, Sbírka univerzitních tezí z Národní knihovny ČR. Národní knihovna České republiky, Praha 2020, 154 s., ISBN 978-80-7050-724-7.

Creative Commons License
Petra Zelenková, Sbírka univerzitních tezí z Národní knihovny ČR is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení