AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 2 (2020), 99–102

Ondřej Vodička, Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek

[Ondřej Vodička, Exile of the Czech and Moravian Clergy during the Hussite Wars]

Jan Rejzek

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2021.7
zveřejněno: 28. 05. 2021

Abstract

Book review: Ondřej Vodička, Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek. Edice středověk, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 276 s., ISBN 978-80-7422-703-5.

Creative Commons License
Ondřej Vodička, Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení