AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 2 (2020), 23–35

První absolventky – lékařky židovského původu z pražských univerzit a jejich kariérní možnosti mezi světovými válkami

[The first female physicians of Jewish origin graduating from Prague universities and their career opportunities between the World Wars]

Ivana Ebelová, Milada Sekyrková

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2021.2
zveřejněno: 28. 05. 2021

Abstract

Given the extent and state of surviving source materials, it is rather difficult to satisfactorily document the involvement of women of Jewish origin in academic education and their subsequent careers in science and practice relevant to the qualification they had achieved. This study therefore focuses on particular cases from the Bohemian Lands related mainly to medical studies and medical practice. We also include some examples of Jewish women with degrees in natural sciences and philosophy. Given that, save for a handful of exceptions, intellectuals of Jewish origin studied at the German University in Prague, this contribution to some extent also reflects the environment of the German University, especially in the first two decades of the twentieth century. Some of the differences between the situation at the Czech and German university in Prague are then highlighted by comparisons.

Klíčová slova: Jewish female physicians; Prague universities; twentieth century

reference (20)

1. ČECH Pavel, Manželé Coriovi, pražští rodáci s Nobelovou cenou, Časopis lékařů českých 140/1, 2001, s. 26-30; elektronicky dostupné na <https://www.nap.edu/read/2037/chapter/8#118> (cit. 23. 3. 2020)

2. EBELOVÁ Ivana, Židé a josefínské školské reformy. Židovští studenti na pražské univerzitě od osmdesátých let 18. století do rozdělení univerzity v roce 1882, Český časopis historický (dále ČČH) 112/4, 2014, s. 655-680

3. HAVRÁNEK Jan - POUSTA Zdeněk (edd.), Dějiny Univerzity Karlovy, IV, 1918-1990, Praha 1998

4. HAVRÁNEK Jan (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, III, 1802-1918, Praha 1997

5. HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Druhá česká a německá interní klinika v Praze v dobách přednostenství E. Maixnera, J. Thomayera a R. Jaksche, AUC-HUCP 51/2, 2011, s. 11-43

6. HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Manželé Coriovi - jediní nositelé Nobelovy ceny za medicínu z Prahy, Dějiny věd a techniky 31/1, 1998, s. 61

7. HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Počátky neurologie na pražských lékařských fakultách a založení neurologických klinik, AUC-HUCP 59/2, 2019, s. 11-42 CrossRef

8. MCGRAYNE Sharon B. - ELION Gertrude Belle, Nobel Prize Women in Science, Washington, DC 1998, s. 93-116;

9. MÍŠKOVÁ Alena, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, Praha 2002

10. PĚKNÝ Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 22001, s. 117-128

11. PEŠEK Jiří - LOHMANN Nina, Quido Goldtschmiedt (1850-1915). Ein jüdischer Chemiker zwischen Prag und Wien, in: Friedrich Edelmayer - Margarete Grandner - Jiří Pešek - Oliver Rathkolb (Hgg.), Über die österreichische Geschichte hinaus. Festschrift für Gernot Heiss zum 70. Geburtstag, Wien 2012, s. 79-110

12. PEŠEK Jiří, Dr. Alice Hofmann. K počátkům ženské vědecké emancipace na Německé univerzitě v Praze, in: Tomáš Jiránek - Karel Rýdl - Petr Vorel (eds.), Gender history - to přece není nic pro feministky, Pardubice 2017, s. 287-296, 271-280

13. PORTER Roy, Cori, Carl Ferdinand and Gerty Theresa, in: The Biographical Dictionary of Scientists, 2nd edition, New York 1994, s. 144

14. RAYNER-CANHAM Marelene - RAYNER Geoffrey, Women in chemistry: Their changing roles from alchemical times to the mid-twentieth century, Danvers, MA 1998, s. 150-152

15. SVOBODNÝ Petr - HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Dějiny lékařství v českých zemích, Praha 2004

16. SVOBODNÝ Petr, Chemie na lékařských fakultách v Praze, Vídni a Lipsku, AUC-HUCP 50/2, 2010, s. 15-86

17. ŠTEMBERKOVÁ Marie, Doktorky filozofie a medicíny na pražské univerzitě od r. 1901 do konce první světové války, in: Jiří Pešek - Václav Ledvinka (edd.), Žena v dějinách Prahy. Sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy a Nadace pro gender studies 1993 (Documenta Pragensia 13), Praha 1996, s. 213-234

18. TĚŠÍNSKÁ Emilie - HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Z historie výuky pro mediky na pražských univerzitách, AUC-HUCP 51/1, 2011, s. 11-57

19. UHROVÁ Eva, Anna Honzáková a jiné dámy, Praha 2012

20. VOŠAHLÍKOVÁ Pavla a kol., Biografický slovník českých zemí, 9. sešit, Praha 2008

Creative Commons License
První absolventky – lékařky židovského původu z pražských univerzit a jejich kariérní možnosti mezi světovými válkami is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení