AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 2 (2020), 75–86

Po práci hladoví, na vlastních slovech si pochutnáváme aneb Strávník Jiří Wolker

[‘Hungry from work, we delight in our own words’ or Jiří Wolker eating]

Tereza Kopecká, Zuzana Schierová, Renata Ferklová, Aleš Misař

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2021.4
zveřejněno: 28. 05. 2021

Abstract

The collection of photographs of the National Museum of Education and Jan Amos Comenius Library contains a file related to the Student Home institution in the 1920s. One of those photographs by coincidence shows the poet Jiří Wolker at the table in the students’ canteen. The aim of those contributions is to publish this photograph, date it with more precision, to prove, with the aid of further sources, that the poet used to eat at this canteen during this part of his life, and to identify the other persons sitting at his table.

Klíčová slova: Jiří Wolker; photography; Albertov; student canteen

reference (35)

1. BIEBL Konstantin - WOLKEROVÁ Zdena - KÜHNDEL Jan - WOLKER Jiří, Listy dvou básníků, Praha 1953

2. HLINKA Bohuslav - VŠETEČKA Jiří, Den se mi v rukou přelomil, Praha 1990

3. KALISTA Zdeněk, Kamarád Wolker (e-kniha), Brumovice 2015

4. KALISTA Zdeněk, Po proudu života, I, Brno 1997

5. KALISTA Zdeněk, Tváře ve stínu, Praha 2017

6. MAREK Pavel, Katalog výstavy o životě a díle JUDr I. Sekaniny (1900-1940), Prostějov 1984

7. SEKYRKOVÁ Milada (ed.), Paměti a vzpomínky jako historický pramen, Praha 2006

8. VALENTA Edvard, Život samé psaní, Praha 1970

9. WOLKER Jiří, Dopisy, Praha 1984

10. WOLKER Jiří, Korespondence s rodiči, Praha 1952

11. WOLKEROVÁ Zdena, Jiří Wolker ve vzpomínkách své matky, Praha 1937

12. Prameny

13. Sbírková fotografie číslo F 0323_6. Fotografie pochází ze sbírky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Autor digitálních kopií: Petr Šolar

14. Archiv Národního muzea, fond ŠEBEK Václav, Datace: 1931 - 1978

15. Archiv Univerzity Karlovy, Fond Lékařská fakulta, Katalog studentů Medikové řádní a mimořádní, díl R-Ž a mimořádní

16. Archiv Univerzity Karlovy, Fond Lékařská fakulta, Personálie studentů - neúspěšné studium, složka Konstantin Biebl

17. Literární archiv Památníku národního písemnictví, Fond Kalista Zdeněk, fotografie, vlastní, album

18. Literární archiv Památníku národního písemnictví, Fond Konrád Karel, fotografie

19. Čas. V Praze: Jan Herben, 27. 02. 1921, 31(49). s. 8

20. Otevření studentského domova, Čas 31, č. 49 (27. 02. 1921), s. 8

21. Český svět 17, č. 32 (28. 4. 1921), nestránkováno CrossRef

22. Tyfová otrava, Večer: lidový deník 9, č. 168 (27. 7. 1922), s. 3.

23. Veřejně přístupné fotografie Zdeňka Kalisty:

24. • Historický ústav AVČR, Bibliografie dějin českých zemí, <https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/7395> (Citováno 15. 3. 2020)

25. • <https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Kalista> (Citováno 15. 3. 2020)

26. • <https://prostor-ad.cz/pruvodce/praha/sporilov/spisovat/kalista.htm> (Citováno 15. 3. 2020)

27. Veřejně přístupná fotografie Karla Klause:

28. • <https://www.medvik.cz/bmc/link.do?id=jk01060315> (Citováno 15. 3. 2020)

29. Veřejně přístupné fotografie Antonína Matěje Píši:

30. • http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=541

31. • http://encyklopedie.idu.cz/index.php/P%C3%AD%C5%A1a,_Anton%C3%ADn_Mat%C4%9Bj

32. Veřejně přístupná fotografie Karla Teigeho:

33. • https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123383458-pribehy-slavnych/403235100101006-jedna-basen/ (Citováno 14. 10. 2020)

34. Aplikace Image Analysis Tool https://play.google.com/store/apps/details?id=tk.silviomarano.imageanalysistoolset&hl=en_US (Citováno 15. 3. 2020)

35. Eilidh NOYES - Matthew HILL - Alice O'TOOLE, Face recognition ability does not predict person identification performance: using individual data in the interpretation of group results. Cogn Res Princ Implic. 3, 23 (2018); doi:10.1186/s41235-018-0117-4 CrossRef

Creative Commons License
Po práci hladoví, na vlastních slovech si pochutnáváme aneb Strávník Jiří Wolker is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení