AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 2 (2020), 11–22

Konkurz na profesora přirozeného práva roku 1758

[Competition for the new professor of natural law in 1758]

Ivo Cerman

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2021.1
zveřejněno: 28. 05. 2021

Abstract

Even though Prague was an experimental university where natural law had been discussed and established as a chair earlier than in Vienna, the survival of the new discipline was threatened by shortsighted personnel policies. The competition for the new professor in 1758 managed to find the new holder and secure the division of the discipline between a specialized chair of public law, held by Franz Lothar Schrodt, and a chair of natural law, held by Josef Anton Schuster. It also helped to silence the Jesuit Josef Jurain who sought to compete with the faculty of law. The 1760s saw then a series of new works on natural law by the new professors. The article deals with the archival documents concerning the competition of 1758 and analyzes the contents of the printed publications. Schrodt advanced a very absolutist conception of public law.

Klíčová slova: natural law; social contract; Enlightenment; Josef Anton Schuster; Franz Lothar Schrodt

reference (28)

1. BERÁNEK, Karel. Právnická fakulta, in: Ivana Čornejová, Dějiny univerzity Karlovy II (1622-1802), Praha 1996

2. CERMAN, Ivo. Obraz společnosti raného novověku, in: Václav Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 54-74

3. CERMAN, Ivo. Ethics and natural law: wolffianism in Prague 1750-1773, SVEC (Studies in Voltaire and the Eighteenth Century) 2011, 7, s. 131-146

4. CERMAN, Ivo. Lidská práva v rakouském osvícenství. Wolff, Martini a Windischgrätz, Český časopis historický 111, 2013, s. 300-334

5. CERMAN, Ivo. Podněty přirozeného práva, in: týž (ed.), Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016, s. 69-89

6. CERMAN, Ivo. Nicolaus Königsmann: Natural Law in Prague before 1752, Grotiana 41, 2020, s. 177-197 CrossRef

7. ČORNEJOVÁ, Ivana - Alena FECHTNEROVÁ, Životopisný slovník pražské univerzity. Filozofická a teologická fakulta 1654-1773, Praha 1986

8. DICKERHOF, Harald. Die katholischen Universitäten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation des 18. Jahrhundert, in: Notker Hammerstein (ed.), Universitäten und Aufklärung, Göttingen 1995, s. 21-48

9. HAMMERSTEIN, Notker. Aufklärung und katholisches Reich, Berlin 1977, s. 33-73

10. HAUBELT, Josef. Seminarium politicum a Gelasius Dobner, Československý časopis historický 7, 1979, s. 76-112

11. HEBEIS, Michael. Karl Anton Martini (1726-1800). Leben und Werk, Frankfurt am Main 1996

12. GROTIUS, Hugo, De iure belli ac pacis libri tres, ed. P. C. Molhuysen, Leiden 1919

13. JAKSCH, Peter Karl (ed.), Gesetzeslexikon im Geistlichen-, Religions- und Toleranzfache (…) für das Königreich Böhmen von 1601 bis 1801, V, (R-S), Praha 1828

14. KINK Rudolf. Geschichte der kaiserlichen Universität zu Wien, I, Wien 1854, s. 464-470, II/1, Wien 1854

15. KLABOUCH, Jiří. Osvícenské právní nauky v českých zemích, Praha 1958

16. KREH, Fritz. Johann Adam von Ickstatt (1702-1776). Leben und Werk eines katholischen Staatsrechtlers der Aufklärungszeit, Zeitschrift für bayerische Landeskunde 36 (1973), s. 72-114

17. KREH, Fritz. Leben und Werk des Reichsfreiherrn Johann Adam von Ickstatt (1702-1776), Paderborn 1974

18. LAMOINE, Georges (ed.), Andrew Michael Ramsay, Essais de politique. Edition critique, Paris 2009

19. PAVLÍKOVÁ, Marie. Vznik a vývoj univerzitní knihovny, in: Ivana Čornejová (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, II, (1622-1802), Praha 1996, s. 203-223

20. ROUBÍK, František. K vývoji zemské správy v Čechách v letech 1749-1790, Sborník archivních prací 19, 1969, s. 41-188

21. SEKYRKOVÁ, Milada. Univerzita jako úřad? Správní vývoj pražské univerzity od tereziánských reforem do roku 1950 a její písemnosti, Praha 2020

22. SCHINDLING, Anton. Bildung und Wissenschaft in der Frühen Neuzeit 1650-1800, München 1999 CrossRef

23. SCHINDLING, Anton. Die Julius-Universität im Zeitalter der Aufklärung, in: Peter Baumgarten (ed.), Vierhundert Jahre Universität Würzburg. Eine Festschrfit, Neustadt an der Aisch 1982, s. 77-127

24. SCHINDLING, Anton. Theresianismus, Josephinismus, katholische Aufklärung. Zur Problematik und Begriffsgeschichte einer Reform, Würzburger Diözesan-Geschichtsblätter 50, 1988, s. 215-224

25. SCHNABEL, Georg Norbert. Geschichte der juridischen Facultät an der vereinigten Carl-Ferdinandeischen Hochschule zu Prag, II, Praha 1827

26. SLAPNICKA, Helmut. Die Lehre des öffentlichen Rechts an der Prager Karls-Ferdinand Universität bis zu ihrer Teilung 1882, Bohemia 13, 1973, s. 222-242

27. TRUC, Miroslav. K dějinám archivu pražské univerzity v polovině 18. století, AUC-HUCP 1, 1960, s. 91-126

28. WURZBACH, Constantin von (ed.), Biographisches Lexicon des Kaiserthums Oesterreich, XXXII, Wien 1876

Creative Commons License
Konkurz na profesora přirozeného práva roku 1758 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení