AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 2 (2020), 94–96

Konference Zdeněk Kalista mezi historiografií a literaturou, 24. září 2020, Benátky nad Jizerou

[Zdeněk Kalista Conference between Historiography and Literature, September 24, 2020, Benátky nad Jizerou]

Marek Brčák, Marek Ďurčanský

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2021.6
zveřejněno: 28. 05. 2021

Abstract

Report from Zdeněk Kalista Conference between Historiography and Literature

Creative Commons License
Konference Zdeněk Kalista mezi historiografií a literaturou, 24. září 2020, Benátky nad Jizerou is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení