AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 2 (2020), 112–114

Martin Franc – Věra Dvořáčková a kol., Dějiny Československé akademie věd I (1952–1962)

[Martin Franc - Věra Dvořáčková et al., History of the Czechoslovak Academy of Sciences I (1952–1962)]

Petr Svobodný

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2021.13
zveřejněno: 28. 05. 2021

Abstract

Book review: Martin Franc – Věra Dvořáčková a kol., Dějiny Československé akademie věd I (1952–1962). Academia, Praha 2019, 831 s., ISBN 978-80-200-3053-5.

Creative Commons License
Martin Franc – Věra Dvořáčková a kol., Dějiny Československé akademie věd I (1952–1962) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení