AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 2 (2020), 104–107

Martina Bečvářová – Ivan Netuka, Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematiků

[Martina Bečvářová - Ivan Netuka, Impacts of the First World War on the International Cooperation of Mathematicians]

Marie Štemberková

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2021.9
zveřejněno: 28. 05. 2021

Abstract

Book review: Martina Bečvářová – Ivan Netuka, Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematiků. Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2019, 240 s. (včetně 31 obrazových příloh), ISBN 978-80-01-06540-2.

Creative Commons License
Martina Bečvářová – Ivan Netuka, Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematiků is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení