AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 61 No 2 (2021), 79–95

Stavba kolejí Větrník-sever a Větrník-jih. Příspěvek k dějinám kolejí a menz Univerzity Karlovy v 60. letech 20. století

[The Construction of Student Dormitories Větrník-North and Větrník-South. Contribution to the History of Charles University Dormitories and Canteens in the 1960s]

Michal Továrek

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2022.4
zveřejněno: 02. 08. 2022

Abstract

This article first outlines the sources and existing literature on the history of student dormitories and canteens and then provides and general overview of the Prague dormitories of the Charles University in the 1960s and the first half of the 1970s. It describes the situation in student housing and structure of the administration of student residences. The issue of university canteens is also touched upon. The main part of the study is dedicated to the construction of university dormitories Větrník-North and Větrník-South from 1963 until 1967.

klíčová slova: University dormitories; canteens; Charles University; Central Administration of Dormitories and Canteens of the Charles University; construction; Prague

reference (11)

1. Rukověť studenta Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova, Praha 1986

2. Student I, č. 2, 13. 10 1965

3. Universita Karlova IX-XIV, 1963-19687

4. Věstník ministerstva školství a kultury, XIX- XX, XXIII, XXVIII, 1963-1964, 1967, 1972

5. CALDA Emil - ROTTER Miloš a kol.: Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 1988

6. DANĚČKOVÁ Michala, Ubytování vysokoškolských studentů v Praze v letech 1918-1939, diplomová práce, ÚČD FF UK, Praha 2012, online: <https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/46712>

7. HADRABA Vojtěch, Režim dne vysokoškolské mládeže žijící na koleji, diplomová práce, FF UK, Praha 1973

8. HAVEL Ivan Maria, Mé vzpomínky, Praha 1993

9. HORKÝ Adam, Život na kolejích, in: Jakub Jareš - Matěj Spurný - Katka Volná a kol., Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti FF UK v období normalizace, FF UK, TOGGA, Praha 2012, s. 351-366

10. MÜLLER Jiří, Radikalizace pražských studentů, Praha 2016

11. PÍŠA Rudolf, Švehlovy domy, domov studentů, in: Věstník Muzea cenných papírů 6/4, 30. 4. 2013, s. 2-10, dostupné online: <http://www.das-mcp.cz/muzeum/files/vestniky/MCP-V%C4%9Bstn%C3%ADk-4-2013.pdf>

Creative Commons License
Stavba kolejí Větrník-sever a Větrník-jih. Příspěvek k dějinám kolejí a menz Univerzity Karlovy v 60. letech 20. století is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení