AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 61 No 2 (2021), 109–112

Michael Diefenbacher – Olga Fejtová – Zdzisław Noga (Hgg.), Krakau – Nürnberg – Prag. Stadt und Reformation. Krakau, Nürnberg und Prag (1500–1618) / Kraków – Norymberga – Praga. Miasto i reformacja. Kraków, Norymberga i Praga (1500–1618) / Krakov – Norimberk – Praha. Město a reformace. Krakov, Norimberk a Praha (1500–1618)

Robert T. Tomczak

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2022.8
zveřejněno: 02. 08. 2022

Abstract

Book review on Michael Diefenbacher – Olga Fejtová – Zdzisław Noga (Hgg.), Krakau – Nürnberg – Prag. Stadt und Reformation. Krakau, Nürnberg und Prag (1500–1618) / Kraków – Norymberga – Praga. Miasto i reformacja. Kraków, Norymberga i Praga (1500–1618) / Krakov – Norimberk – Praha. Město a reformace. Krakov, Norimberk a Praha (1500–1618) (Documenta Pragensia Monographia 33/2), Praha – Červený Kostelec 2019, 424 ss., ISBN 978-80-86852-83-6.

Creative Commons License
Michael Diefenbacher – Olga Fejtová – Zdzisław Noga (Hgg.), Krakau – Nürnberg – Prag. Stadt und Reformation. Krakau, Nürnberg und Prag (1500–1618) / Kraków – Norymberga – Praga. Miasto i reformacja. Kraków, Norymberga i Praga (1500–1618) / Krakov – Norimberk – Praha. Město a reformace. Krakov, Norimberk a Praha (1500–1618) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení