AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 61 No 2 (2021), 47–77

Na dovolenou s čekatelným? Profesoři a další vědecko-pedagogičtí pracovníci Univerzity Karlovy po uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939

[Furlough with Waiting Allowance? Professors and Other Academic Staff of the Charles University After the Closing of Czech Universities in November 1939]

Antonín Kostlán, Michal V. Šimůnek

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2022.3
zveřejněno: 02. 08. 2022

Abstract

After the forced shutdown of Czech universities on 17 November 1939, three groups were affected, differing in their social status, professional position, and age structure: 1. students, 2. professors and other teaching staff, and 3. administrators with assisting personnel. While the students were declared enemies of the Nazi régime en bloc, being treated as such (internment in the concentration camp Sachsenhausen, liquidation of students’ associations with embezzlement of their property etc.), the fate of the others was dissimilar to some extent. Nevertheless, there was one common feature, which was their prevailing outplacement in other Protectorate institutions. This paper attempts to quantitatively zoom in this transfer on the example of the oldest and most important Czech university, Charles University in Prague.

Klíčová slova: WW2; occupation; universities; personal policy

reference (62)

1. 17. listopad 1939. Okupace. Archivy mluví, Praha 1969

2. 17. listopad po 55 letech, Brno 1994

3. BAKOVSKÝ Zdeněk, Fakta o účasti studentstva v říjnových a listopadových událostech roku 1939, Praha 1959

4. BIMAN Stanislav, 17. listopad 1939, Dějiny a současnost 8/11, 1966, s. 17-20

5. BORL Petr, Intervence ve prospěch studentů zatčených na podzim 1939. Aktivity rodičů a role představitelů protektorátní správy, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 55/2, 2015, s. 81-123

6. BRANDES Detlef, Die Deutsche Reaktion auf die Prager Demonstrationen im Herbst 1939, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 23/2, 1975, s. 210-218

7. BURIÁNEK František (ed.), 17. listopad 1939. Almanach odboje československého studentstva, Praha 1945

8. BURIÁNEK František (red.), Nepokořené mládí. Vyprávění českých studentů z koncentračního tábora Sachsenhausen, Praha 1971

9. BURIÁNEK František, Svědectví. Příběhy českých studentů z akce 17. listopad, Praha 1979

10. DRATVOVÁ Albína, Deník 1921-1961, Praha 2008

11. FABIÁNOVÁ Božena (ed.), 17. listopad 1939, Praha 1969

12. HALAS František X., Nacistická perzekuce na brněnské universitě v letech 1939-1945 (= Sborník prací FF brněnské university C25-26, 1978-1979), Brno 1979

13. HAVELKA František, Služební právo státních úředníků a zřízenců. Komentovaná sbírka nejdůležitějších předpisů o služebních poměrech státních úředníků a zřízenců, hlavně služební pragmatiky a platového zákona, Praha 1937

14. HAVRÁNEK Bohuslav, Český fonetik Bohuslav Hála šedesátníkem, in: Naše řeč 37/1-2, 1954, s. 30-33

15. HAVRÁNEK Jan - POUSTA Zdeněk (edd.), Dějiny Univerzity Karlovy, IV, 1918-1990, Praha 1998

16. HAVRÁNEK Jan, 17. listopad 1939 a jeho místo v dějinách, Univerzitní zprávy 2, 1979, s. 9-39

17. HAVRÁNKOVÁ Marie (ed.), Pražský lingvistický kroužek v korespondenci. Bohuslav Havránek, Roman Jakobson, Vilém Mathesius, Jan Mukařovský, Bohumil Trnka, Miloš Weingart. Korespondence z let 1923-1970, Praha 2008

18. HLAVÁČKOVÁ Ludmila - SVOBODNÝ Petr (edd.), Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348-1939, I-II, Praha 1988-1993

19. HRDÁ Judita, Drahomíra Stránská - první dáma českého národopisu 20. století, in: Český lid 86/4, 1999, s. 363-367

20. CHARVÁT Josef, Můj labyrint světa. Vzpomínky, zápisky z deníků, Praha 2005

21. JANČÁRKOVÁ Julie, Nikolaj Lvovič Okuněv, Praha 2015

22. JOSEFOVIČOVÁ Milena, Německá vysoká škola technická v Praze (1938-1945). Struktura, správa, lidé, Praha 2017

23. JŮNOVÁ-MACKOVÁ Adéla, Státní ústav pro lidovou píseň a Československá akademie věd 1952-1953, Český lid 102/4, 1945, s. 419-435

24. KALISTA Zdeněk, Po proudu života, II, Brno 1996

25. KOSTLÁN Antonín - ŠIMŮNEK Michal V. - HOŘEJŠ Miloš, Between Persecution and Redeployment. A contribution to the prosopography of the academic staff of the Charles University in Prague in the context of the measures from the autumn 1939, in: Michal V. Šimůnek (ed.), Science, Occupation, War: 1939-1945. A Collective Monograph, Prague 2021, s. 76-118

26. LANG Jaromír, 17. listopad 1939, in: Václav Buben (ed.), Šest let okupace Prahy, Praha 1946, s. 39-50

27. LEIKERT Jozef, A den se vrátil (co následovalo po 17. listopadu 1939), Bratislava 1993

28. LOUDA Vlastimil - KROPÁČ František (edd.), 17. listopad. Odboj československého studentstva, Praha 1945

29. MÍŠKOVÁ Alena, Die Deutsche (Karls-) Universität vom Münchener Abkommen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, Praha 2007

30. MÍŠKOVÁ Alena, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, Praha 2002

31. MURÁR Tomáš, Ve stopách Vídeňské školy: české univerzitní dějiny umění v Praze za první republiky, 1919-1939, in: Richard Biegel - Roman Prahl - Jakub Bachtík (edd.), Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 2020, s. 122-233

32. NEŠPOR Zdeněk R., Machotka Otakar, in: Sociologická encyklopedie (internetový projekt Sociologického ústavu AV ČR): ˂https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Machotka_Otakar˃ [10-10-2021]

33. NOVOTNÁ Marie (ed.), Zvláštní akce 17. listopad a její průběh v Brně 1939, Brno 2004

34. Odkaz 17. listopadu po šedesáti letech, Praha 2000

35. ODLOŽILÍK Otakar, Karlova universita 1348-1948, Praha 1948

36. PASÁK Tomáš, 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova, Praha 1997

37. PASÁK Tomáš, 17. listopad 1939, Soudobé dějiny 1/2-3, 1994, s. 322-337

38. PASÁK Tomáš, JUDr. Emil Hácha (1938-1945), Praha 1997, s. 95-103

39. PASÁK Tomáš, Německá reakce na pražské demonstrace na podzim 1939, Dějiny a současnost 21/6, 1999, s. 11-15

40. PASÁK Tomáš, Odkaz 17. listopadu dnešku, Praha 1979

41. PASÁK Tomáš, Odkaz 17. listopadu pro pokrokové studentské hnutí, Praha 1979

42. POUSTA Zdeněk (ed.), Trpké vzpomínky na 17. listopad 1939, Praha 2014

43. POUSTA Zdeněk (red.), Na paměť 17. listopadu 1939, Praha 1995

44. PRAŽÁK Albert, České studentstvo za okupace, in: Vlastimil Louda - František Kropáč (edd.), Persekuce českého studentstva za okupace, Praha 1945, s. 11-15

45. PULEC Jiří, Masarykova univerzita v Brně 1945-1960, in: Pavel Urbášek - Jiří Pulec et al. (edd.), Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945-1990, Olomouc 2003, s. 69-129

46. RADIMSKÝ Jiří, K 17. listopadu 1939, Vlastivědný sborník moravský 14, 1959, s. 12-17

47. ROSSA Bohdan (ed.), Sedmnáctý listopad. Příspěvek k historii české mládeže za okupace, Praha 1959

48. SCHMOLLER Gustav VON, Die deutschen Vergeltungsmaßnahmen nach den tschechischen Studentendemonstrationen in Prag im Oktober und November 1939, Bohemia 1979, s. 156-174

49. ŠIMŮNEK Michal V. - KOSTLÁN Antonín (edd.), Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945 (I.), Praha 2018

50. ŠIMŮNEK Michal V. - KOSTLÁN Antonín (eds.), Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945 (= Studies in the History of Sciences and Humanities, Vol. 29), Prague 2013

51. ŠIMŮNEK Michal V., "Mládí vpřed" a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1938-1939, AUC-HUCP 42/1-2, 2002, s. 105-122

52. ŠIMŮNEK Michal V., Entfernung/Reinigung/Entjudung. Důsledky nacistické rasové perzekuce pro profesorský sbor Lékařské fakulty Německé univerzity v Praze, 1938-1945, AUC-HUCP 58/1, 2018, s. 107-122 CrossRef

53. ŠISLER Josef, Odchod českých státních zaměstnanců ze Slovenska v letech 1938-1945, Český lid 76/4, 1989, s. 231-239

54. ŠMEJKALOVÁ Martina, Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer - život a dílo filologa (1895-1983), Praha 2015

55. ŠRÁMEK Jan, Politické projevy v zahraničí, Praha 1945

56. URBÁNEK Václav, Veřejní zaměstnanci, in: Nové zákony a nařízení Česko-slovenské republiky, I, Praha 1939, s. 155-165

57. VAJSKEBR Jan - KAŇÁK Petr, Kariéry ve službách nacismu. Nejvyšší velitelé německého potlačovacího aparátu v protektorátu Čechy a Morava, Praha 2020

58. VAŇÁK Bohumil, Jan Opletal a 17. listopad 1939, Litovel 1979

59. VAŠEK František, Uzavření českých vysokých škol v Brně, Universitas 2, 2000, s. 15-22

60. VELČOVSKÝ Václav, Čeština pod hákovým křížem, Praha 2016

61. VOJTÍŠEK Václav, Karlova universita za německé okupace, in: Václav Buben (ed.), Šest let okupace Prahy, Praha 1946, s. 31-38

62. WIEDEMANN Andreas, Nadace Reinharda Heydricha v Praze (1942-1945), Praha 2000

Creative Commons License
Na dovolenou s čekatelným? Profesoři a další vědecko-pedagogičtí pracovníci Univerzity Karlovy po uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení