AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 61 No 2 (2021), 113–114

Petr Hlaváček, Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu

Michal Továrek

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2022.9
zveřejněno: 02. 08. 2022

Abstract

Book review on Petr Hlaváček, Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2017, 146 s., ISBN 978-80-7308-748-7.

Creative Commons License
Petr Hlaváček, Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení