AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 61 No 2 (2021), 105–107

František Šmahel – Gabriel Silagi (edd.), Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis (1360–1614)

Blanka Zilynská

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2022.6
zveřejněno: 02. 08. 2022

Abstract

Book review on František Šmahel – Gabriel Silagi (edd.), Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis (1360–1614), Nakladatelství Karolinum, Praha 2018, CLXVII + 416 s. a 19 fotopříloh (Documenta Historica Universitatis Carolinae Pragensis I.), ISBN 978-80-246-4024-2 a 978-80-246-4178-2 (pdf).

Creative Commons License
František Šmahel – Gabriel Silagi (edd.), Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis (1360–1614) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení