AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 61 No 2 (2021), 37–45

Výstava soudobé kultury v ČSR a Německá univerzita v Praze

[Exhibition of Contemporary Culture in the Czechoslovak Republic and the German University in Prague]

Jana Ratajová

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2022.2
zveřejněno: 02. 08. 2022

Abstract

In 1928, there took place in Brno an Exhibition of Contemporary Culture whose aim was to present the successes of the first decade of the Czechoslovak state. This article investigates the way in which the German University in Prague was represented at this exhibition. On a more general level, it thus also deals with the manner in which German science was presented at this exhibition as part of Czechoslovak science.

Klíčová slova: Exhibition of Contemporary Culture in Brno 1928; German University in Prague; Germans in Czechoslovakia, 1918–1938; Werkbund der Deutschen in der Tschechoslowakischen Republik; exhibition grounds Brno

reference (16)

1. FILIPOVÁ Marta, Výstava jako symbol národa a státu. Výstava soudobé kultury v Československu 1928, in: Ondřej Jakubec - Radka Miltová (edd.), Umění a politika. Sborník 4. sjezdu historiků umění: Brno 13.-14. září 2012, Brno 2013, s. 249-260

2. HABÁNOVÁ Anna (ed.), Německočeská výstava Liberec 1906 / Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906, Liberec 2016

3. HRUZA Karel, Wilhelm Wostry a Wilhelm Weizsäcker: vzorní mužové, řádní učenci a věrní vlasti synové?, in: Pavel Soukup - František Šmahel (edd.), Německá medievistika v českých zemích do roku 1945 (Práce z dějin vědy 18), Praha 2004, s. 305-352

4. JANATKOVÁ Alena (ed.), Der Tschechoslowakische Werkbund und der Werkbund der Deutschen in der Tschechoslowakei, Berlin 2018

5. JANKO Jan, Adolf Pascher (1881-1945) Botaniker. Zum tragischen Schicksal eines "völkischen" Gelehrten, in: Monika Glettler - Alena Míšková (edd.), Prager Professoren 1938-1948. Zwischen Wissenschaft und Politik, Essen 2001, s. 513-524

6. JEŘÁBEK Miroslav, K ideové rovině Výstavy soudobé kultury v Československu v Brně roku 1928, Brno 2008 <https://adoc.pub/k-ideove-rovin-vystavy-soudobe-kultury-v-eskoslovensku-v-brn.html> [29.11.2021]

7. LOHMANN Nina, "Heimat und Volk": der Historiker Wilhelm Wostry zwischen deutschböhmischer und sudetendeutscher Geschichtsschreibung, in: Stefan Albrecht - Jiří Malíř - Ralph Melville (Hgg.), Die "sudetendeutsche Geschichtsschreibung" 1918-1960: zur Vorgeschichte und Gründung der Historischen Kommission der Sudetenländer, München 2008, s. 127-149

8. LOHMANN Nina, Wilhelm Wostry und die "sudetendeutsche" Geschichtschreibung bis 1938, AUC-HUCP 44/1-2, 2004, s. 45-145

9. MELIKYAN Seda, Výtvarné umění na Výstavě soudobé kultury v Československu v Brně roku 1928, Magisterská diplomová práce, MU Brno 2016

10. MÜLLER Zdeněk a kol., Výstava soudobé kultury. Exhibition of contemporary culture, Brno 1928, Brno 2008

11. REJZEK Jaroslav, Bilance výstavy soudobé kultury, Přítomnost r. 5, 1928, č. 43, 1. 11. 1928, s. 680n.

12. SVRČEK Jaroslav B., Katalog odboru vědy, duchové a technické kultury a školství vysokého, Brno 1928

13. ÚLEHLA Vladimír - Svrček Jaroslav B. - Vaníček František V., Výstava soudobé kultury v Československu Brno 1928. Hlavní průvodce, Brno 1928

14. VÁCLAVEK Bedřich, Výstava Soudobé kultury v Brně (květen - říjen 1928) jako výstava jubilejní, in: RED, měsíčník pro moderní kulturu 1928-29, 3, s. 44-45

15. Von deutscher Kultur in der Tschechoslowakei. Aus Anlaß der Ausstellung für zeitgenössische Kultur in Brünn 1928, Brünn 1928

16. ZYKA J. B., Výstava soudobé kultury v Brně, in: Salon r. 7/1928, č. 6, 15. 6. 1928

Creative Commons License
Výstava soudobé kultury v ČSR a Německá univerzita v Praze is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení