AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 59 No 1 (2019)

Habilitace Julia Suchého z teoretické fyziky na české technice v Praze
Emilie Těšínská

Richard Messer, „přicestovalá osobnost“. K jedné habilitační zápletce
Michal Topor

Jaroslav Bidlo a pražská univerzita: k počátkům české historické slavistiky
Marek Ďurčanský

Milada Paulová a pražská univerzita: historická slavistika
Daniela Brádlerová

K otázkám ochrany historických zdravotnických dat v archivech České republiky z pohledu dějin medicíny
Milan Novák, Vladimír Petr, Michal V. Šimůnek

Josef Stepling a Royal Society ještě jednou
Josef Smolka

Nově nalezený posudek Alberta Einsteina na práci Julia Suchého o tepelném záření
Jana Ratajová

Universitätsprofessoren in (Mittel-)Europa vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert) / University Professors in (Central) Europe from the Late Middle Ages to the Early Modern Period (15th–18th Century)
Blanka Zilynská, Marek Ďurčanský

Dva soubory studií o Janu Husovi vydané v Polsku
Blanka Zilynská

Dominik Opatrný, Zachránit lidi od hříchů. Etika v teologii mistra Jana Husa
Blanka Zilynská

Adéla Šmilauerová, Bosí augustiniáni v Čechách jako objednavatelé uměleckých děl v 17. a 18. století
Marek Brčák

Josef Smolka ve spolupráci s Janou Vačkářovou a dalšími spolupracovníky Národní knihovny České republiky, Josef Stepling (1716–1778) v jeho biografiích a bibliografiích
Ivana Čornejová

Jan Surman, Universities in Imperial Austria 1848–1918: A Social History of a Multilingual Space
Milada Sekyrková

Soňa Štrbáňová, Bohuslav Raýman. Vědec, vlastenec a Evropan
Milada Sekyrková

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení