AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 59 No 1 (2019), 33–51

Richard Messer, „přicestovalá osobnost“. K jedné habilitační zápletce

[Richard Messer, Outsider: On the Vicissitudes of one Habilitation Process]

Michal Topor

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2019.16
zveřejněno: 30. 01. 2020

Abstract

In 1923, Richard (Meszleny-)Messer, a Germanist who lived in Bratislava, tried to habilitate at the Czech Faculty of Philosophy of the Charles University on the basis of a Czech-written study on R. M. Rilke and a lecture on epic Mariology in German poetry from the Middle Ages until the present. Despite the support of many colleagues (especially A. Novák, A. Kraus, and O. Fischer), the habilitation process was after several months stopped. This contribution presents an outline of the main factors and stages of this ultimately failed process, as far as one can discern them from textual evidence, with the aim of uncovering the background of the events.

Klíčová slova: Faculty of Philosophy of the Charles University; German studies; habilitation; Richard Messer

reference (4)

1. JEŽEK Jan Ferdinand, Můj spor s prof. Dr. Arn. Krausem & Spol. Plaidoyer "Bratří a demokratů", knihy sebevědomí a odpovědnosti, Praha, vlastním nákladem, 1925

2. MESSER Richard, Epická mariologie německého básnictví v středním a novém věku, Časopis pro moderní filologii a literatury 10, 1923/1924, č. 2, březen 1924, s. 122-132, č. 3/4, červen 1924, s. 224-232

3. MESSER Richard, Moderní pražský mystik Rainer Maria Rilke, Praha 1923

4. PETRBOK Václav (ed.), Arnošt Vilém Kraus /1859-1943/ a počátky české germanobohemistiky, Praha 2015

Creative Commons License
Richard Messer, „přicestovalá osobnost“. K jedné habilitační zápletce is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení