AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 59 No 1 (2019), 193–194

Dominik Opatrný, Zachránit lidi od hříchů. Etika v teologii mistra Jana Husa

Blanka Zilynská

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2019.24
zveřejněno: 30. 01. 2020

Abstract

Book review: Dominik Opatrný, Zachránit lidi od hříchů. Etika v teologii mistra Jana Husa. Jan Keřkovský – Mlýn, Jihlava 2018, 128 s., ISBN 978-80-86498-65-2

Creative Commons License
Dominik Opatrný, Zachránit lidi od hříchů. Etika v teologii mistra Jana Husa is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení