AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 59 No 2 (2019)

Počátky neurologie na pražských lékařských fakultách a založení neurologických klinik
Ludmila Hlaváčková

Pražské neurologické kliniky v letech (1936) 1938–1945
Petr Svobodný

Kauza Karel Domin. Případová studie k politicky motivovaným změnám ve složení akademické obce v letech 1945–1948
Michal V. Šimůnek, Václav Petříček, Antonín Kostlán

Vzpomínka historika Josefa Klika (1896–1965) na 17. listopad 1939
Antonín Kostlán, Michal V. Šimůnek

18. celostátní archivní konference v Plzni
Marek Brčák, Petr Cajthaml, Marek Ďurčanský, Roman Elner, Eliška Pavlásková, Lenka Vašková, Zdeněk Vašek

Doména diletantství? Konference věnovaná stému výročí založení Státní archivní školy v Praze
Milada Sekyrková

Kořeny revoluce a rok 1419. Konference Tábor, 8.–9. 10. 2019
Kajetán Holeček

Petr Čornej, Husitství a husité
Kajetán Holeček

František Šmahel, Die Basler Kompaktaten mit den Hussiten (1436). Untersuchung und Edition
Blanka Zilynská

Ivo Kraus a kol., Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky
Jana Ratajová

Martina Bečvářová, Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945
Marie Štemberková

Juraj Šebesta, Zakladatel slovenskej fyziky. Život a dielo Dionýza Ilkoviča
Milada Sekyrková

Petr Feldstein – Tomáš Libánek, Skoro proti všem. Časopis Student v nejslavnější éře československé žurnalistiky
Marek Suk

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení