AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 59 No 1 (2019), 149–158

K otázkám ochrany historických zdravotnických dat v archivech České republiky z pohledu dějin medicíny

[On the Protection of Historical Data Pertaining to Health in the Archives of the Czech Republic from the Perspective of History of Medicine]

Milan Novák, Vladimír Petr, Michal V. Šimůnek

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2019.19
zveřejněno: 30. 01. 2020

Abstract

The viewing of archival materials, and especially those which contain health data, is in the Czech Republic viewed in different ways but the overall approach is marked by ambivalence, lack of clarity and controversy. The authors summarize currently valid legislation related to the subject, discuss the rights and duties of archives and researchers and focus on information as regards health and death of diseased persons. Their interpretation is based, among other things, on the decision of the Constitutional Court of the Czech Republic and published opinions of the Office for Personal Data Protection. They also discuss recent historiographic trends, which tend to advocate unrestricted access to information pertaining to victims of the totalitarian regimes of the twentieth century, especially Nazism. The authors conclude that it is not the duty of archives to protect sensitive data from researchers, who are, after all, fully responsible for using them in their scientific work and publications in a manner that conforms to valid legislation and ethical guidelines.

Klíčová slova: medical data; history of medicine; relevant legislation; archives; GDPR

reference (12)

1. BARTÍK Václav - JANEČKOVÁ Eva, Ochrana osobních údajů z pohledu zvláštních právních úprav k 1. 8. 2012, Olomouc 2012

2. BENEŠOVÁ Emilie, Archivy a ochrana osobních údajů - seminář, květen 2002, Archivní časopis 52, 2002, s. 215-218

3. BÖHM Boris - FLECK Linda (Hgg.), Den Opfern ihren Namen geben. Wilhelm Sonnenberg (1902-1944). Biographisches Porträt eines rheinländischen Opfers der dezentralen "Euthanasie", Pirna 2017

4. BÖHM Boris - ŠIMŮNEK Michal V. (Hgg.), Verlegt - Verstorben - Verschweigen. Tschechische und deutsche Psychiatriepatienten in Böhmen als vergessene Opfer der NS - "Euthanasie" (= Studies in the History of Sciences and Humanities, Vol. 32), Pirna - Praha 2016

5. HAŠKOVCOVÁ Helena, Lékařská etika, Praha 2002

6. KUNT Miroslav, Archivy, badatelé a osobní údaje v archiváliích, Archivní časopis 64, 2014, s. 360-366

7. MACH Jan - BURIÁNEK Aleš - ZÁLESKÁ Dagmar - MLYNÁŘOVÁ Dita - KVAPILOVÁ Ivana - MÁCA Miloš - VALÁŠEK Daniel, Univerzita medicínského práva, Praha 2013

8. PILCOVÁ Kateřina, Povinná mlčenlivost ve zdravotnictví, Praha 2012 (diplomová práce, PF UK Praha)

9. SVOBODNÝ Petr, Pražské lékařské sponze, Dějiny a současnost 18, 1996, s. 2-6

10. WEINDLING Paul J., Introduction. A new historiography of the Nazi medical experiments and coerced research, in: Týž (ed.), From Clinic to Concentration Camp. Reassessing Nazi Medical and Racial research, 1933-1945, London - New York 2017, s. 3-32 CrossRef

11. WEINDLING Paul J., Post-war legacies 1945-2015. Victims, bodies, and brain tissues, in: Týž (ed.), From Clinic to Concentration Camp. Reassessing Nazi Medical and Racial research, 1933-1945, London - New York 2017, s. 337-364 CrossRef

12. WEINDLING Paul J., The Need to Name: The Victims of Nazi "Euthanasia" of the Mentally and Physically Ill 1939-1945, in: Brigitte Bailer - Juliane Wetzel (eds.), Mass Murder with People with Disabilities and the Holocaust, Berlin 2019, s. 49-82

Creative Commons License
K otázkám ochrany historických zdravotnických dat v archivech České republiky z pohledu dějin medicíny is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení