AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 59 No 1 (2019), 161–174

Josef Stepling a Royal Society ještě jednou

[Josef Stepling and the Royal Society Once Again]

Josef Smolka

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2019.20
zveřejněno: 30. 01. 2020

Abstract

This contribution offers an analysis and edition of the Latin original and Czech translation of already the second letter sent by Josef Stepling to James Short. The letters were found in the Archives of the Royal Society in London. The first dealt with the fall of meteorites in southern Bohemia, the second (subject of the current study) describes how the impact of Lisbon earthquake that took place on 1 November 1755 was felt in the west Bohemian spa town of Teplice. The author also traces Stepling’s later interest in this natural phenomenon.

Klíčová slova: Josef Stepling; James Short; Royal Society London; earthquake; Lisbon; 18th century; physics; natural sciences

reference (10)

1. ČORNEJOVÁ Ivana - FECHTNEROVÁ Anna, Životopisný slovník pražské univerzity. Filozofická a teologická fakulta 1654-1773, Praha 1986

2. GROSSMAN Mark, Final thoughts, Meteorite, January 14, 2011, s. 6

3. GROSSMAN Mark, Handwritten Letter, Meteorite, January 11, 2011, s. 8

4. GROSSMAN Mark, Joseph Stepling and the Tabor Meteorite Fall, in: Meteorite. The International Quarterly of Meteorites and Meteorite Science 17(2), May 2011, s. 15

5. HAUBELT Josef, Filosofické konsesy Josefa Steplinga, Dějiny věd a techniky 15, 1982, s. 207-221

6. LAUER Gerhard - UNGER Thorsten (Hgg.), Das Erdbeben von Lissabon und der Katastrophendiskurs im 18. Jahrhundert, Göttingen 2008

7. POLIŠENSKÝ Josef, A Boémia e o terramoto de Lisboa de 1755, Ibero-americana Pragensia, A Anuario del Centro de Estudios Ibero-americanos de la Universidad Carolina de Praga, 31, 1997, s. 219-225

8. SMOLKA Josef, Josef Stepling v archivu Royal Society, Dějiny věd a techniky 49/3, 2016, s. 194-206

9. SMOLKA Josef, K původu Josefa Steplinga, Dějiny věd a techniky 46, 2013, s. 151-163

10. SMOLKA Josef, Neznámý Steplingův dopis Boškovičovi, Dějiny věd a techniky 2, 1970, s. 240-241

Creative Commons License
Josef Stepling a Royal Society ještě jednou is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení