AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 59 No 1 (2019), 11–31

Habilitace Julia Suchého z teoretické fyziky na české technice v Praze

[Julius Suchý’s Habilitation in Theoretical Physics at the Czech Technical University in Prague]

Emilie Těšínská

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2019.15
zveřejněno: 30. 01. 2020

Abstract

This article was inspired by a reedition of two documents prepared for this number of HUCP by Jana Ratajová, which concern the professional career of the Czech physicist Julius Suchý (1879–1920). The aim of this contribution was to outline the broader context of Suchý’s stay with Hendrik A. Lorentz at the Leiden University in 1908–1909 and his subsequent habilitation in theoretical physics at the Czech Technical University in Prague in 1913. The circumstances of finishing his habilitation are illustrated by Suchý’s letters to Hendrik A. Lorentz, written in 1909–1911, whose transcription (from the German original) is included as this article’s supplement.

Klíčová slova: Julius Suchý (1879–1920); Hendrik A. Lorentz; Albert Einstein; physics at Prague universities

reference (13)

1. HAVRÁNEK Jan, Ke jmenování Alberta Einsteina profesorem v Praze, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 17/2, 1977, s. 105-130

2. KLEIN Martin J. - KOX A. J. - SCHULMANN Robert (eds.), The collected papers of Albert Einstein, V, The Swiss years: correspondence, 1902-1914), Princeton University Press 1993

3. KOX A. J. (ed.), The Scientific Correspondence of H. A. Lorentz, I, New York 2008 CrossRef

4. PETÍRA Stanislav, [Přehled pokroků fysiky v letech 1911 a 1912], Nauka o teple, Věstník II. třídy České akademie věd a umění 23, 1914, s. 169

5. POSEJPAL Václav, O pravděpodobném účinku magnetického pole na Voltův effekt, Rozpravy II. třídy České akademie věd a umění 17/14, 1908, 8 s.

6. POSEJPAL Václav, Sur l'influence du champ magnétique sur les différences de potentiel de Volta et sur les forces electromotorices de aimantation, Annales de chimie et de physique, sér. 8, 1909, s. 478-501

7. SUCHÝ Julius, Arnošt Mach, Česká mysl 7, 1906, s. 267-275, 333-347, 401-412

8. SUCHÝ Julius, Některé nové přístroje fysikální, in: Výroční zpráva c. k. státní české reálky na Malé straně v Praze za školní rok 1909-10, Praha 1910, 15 s.

9. SUCHÝ Julius, O změně elektrického odporu ocelových a železných drátů při mechanickém napjetí, Rozpravy II. třídy České akademie věd a umění 14/14, 1910, 13 s.

10. SUCHÝ Julius, Moderní názory o podstatě elektřiny a hmoty, Nákladem vlastním, 1. vydání 1917, 68 s.

11. SUCHÝ Julius, Wärmestrahlung und Wärmeleitung, Annalen der Physik, Vierter Folge, Bd. 36, Leipzig1911, s. 341-382 CrossRef

12. TĚŠÍNSKÁ Emilie, Dějiny jaderných oborů v českých zemích (Československu), Data a dokumenty (1896-1945), Praha 2010

13. ZÁVIŠKA František, O vlivu silného Roentgenova záření na kondensaci vodních par, Rozpravy II. třídy České akademie věd a umění 18/8, 1909, 31 s.

Creative Commons License
Habilitace Julia Suchého z teoretické fyziky na české technice v Praze is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení