ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 9 No 1 (2015)

Editorial
Dominik Dvořák

Národní rada pro vzdělávání 1994–2014: Geneze záměru a příčiny jeho neuskutečnění
Arnošt Veselý

Internacionalizace vysokého školství: Zahraniční mobilita studentů v ČR z pohledu výzkumu Eurostudent IV
Michaela Šmídová

Potřeba kariérových informací u žáků absolventských ročníků odborně profilovaných středních škol
Petr Hlaďo

Komunikace ve školní třídě a žákovské učení
Martin Sedláček, Klára Šeďová

Není nekázeň jako nekázeň: Rezistentní chování žáků jako projev moci ve školní třídě
Kateřina Lojdová

Predškolská a elementárna pedagogika a jej medzinárodná akceptácia: Portrét jednej slovenskej slabosti
Ondrej Kaščák, Branislav Pupala, Veronika Lehotská, Oľga Zápotočná

Určovanie hraničných skóre pre kriteriálne testy
Andrej Mentel

Národní rada pro vzdělávání 1994–2014: Dokumenty
Arnošt Veselý

Vzpomínka na Jaroslava Kalouse
Arnošt Veselý

Odešel Josef Mestenhauser
Eliška Walterová

XIV. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
Karel Starý, Jana Stará, Veronika Laufková

Doktorská konference Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických výzkumech edukace
Marie Opálková, Vendula Homoky, Pavlína Nešněrová

Řezníčková, D., et al. Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie
Petr Knecht

Ertl, H. A world of difference? Research on higher and vocational education in Germany and England
Edita Poórová

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení