ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 9 No 1 (2015), 173–174

Vzpomínka na Jaroslava Kalouse

[In Memory of Jaroslav Kalous]

Arnošt Veselý

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.18
zveřejněno: 01. 11. 2015

Creative Commons License
Vzpomínka na Jaroslava Kalouse is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení