ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 9 No 1 (2015), 181–182

Doktorská konference Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických výzkumech edukace

[Methodological Approaches in Educational Science and Educational Psychology (Doctoral Students’ Conference)]

Marie Opálková, Vendula Homoky, Pavlína Nešněrová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.21
zveřejněno: 01. 11. 2015

Abstract

V rámci Úvodního teoreticko-metodologického kurzu oboru Pedagogika se v roce 2014 konal 10. ročník doktorské konference, kterou pořádal Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání ve spolupráci s Katedrou psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Konferenci připravil organizační výbor sestavený ze studentů doktorských studijních programů oborů Pedagogika a Pedagogická psychologie, záštitu nad konferencí převzala děkanka Pedagogické fakulty UK doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. Jubilejní ročník konference se stal příležitostí pro setkání zkušených a začínajících vědecko-výzkumných pracovníků, které umožnilo výměnu názorů a obohacení napříč rozmanitým spektrem výzkumů.

reference (1)

1. Opálková, M., Homoky, V., & Nešněrová, P. (Eds.). (2014). Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických výzkumech edukace. Recenzovaný sborník z X. ročníku doktorské konference. Praha: PedF UK.

Creative Commons License
Doktorská konference Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických výzkumech edukace is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení