ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Redakční rada

David Greger (předseda redakční rady, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova; david.greger@pedf.cuni.cz)

Mark Bray (East China Normal University)

Piotr Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Miroslav Dopita (Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofická fakulta, Univerzita Palackého)

Peter Gavora (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě)

Gábor Halasz (Centre for Higher Educational Management, University Eötvös Lóránd, Budapest, Hungary)

Jan Hendl (Katedra základů kinantropologie a humanitních věd, Fakulta tělesné výchovy a sportu, a Katedra sociologie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova)

Sabine Hoidn (Universität St. Gallen, Switzerland)

Alena Hošpesová (Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita)

Tomáš Janík (Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)

Gerald K. LeTendre (Pennsylvania State University, College of Education, United States)

Jan Mareš (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita)

Petr Najvar (Katedra primární pedagogiky, Institut výzkumu školního vzdělávání, Masarykova univerzita)

Jiří Němec (Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)

Izhar Oplatka (Tel Aviv University, School of Education)

Karel Pančocha (Institut výzkumu inkluzivní pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)

Laura B. Perry (School of Education, Murdoch University, Australia)

Štefan Porubský (Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, Univerzita Mateja Bela, Slovakia)

Manfred Prenzel (Universität Wien, Zentrum für Lehrer*innenbildung, Austria)

Milada Rabušicová (Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)

Dana Řezníčková (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)

Zuzana Sikorová (Katedra pedagogiky a andragogiky, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita)

Irena Smetáčková (Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

Petr Soukup (Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova)

Karel Starý (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

Petr Urbánek (Katedra pedagogiky a psychologie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci)

Arnošt Veselý (Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova)

Eliška Walterová (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

Zhu Xiaohu (Research Institute for International and Comparative Education, Shanghai Normal University)

Stefan Zehetmeier (Institut für Unterrichts- und Schulenwicklung, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria)

Redakce

Tereza Češková (Katedra geografie, Institut výzkumu školního vzdělávání, Masarykova univerzita)

Anna Donovalová (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

Karolína Dundálková (Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)

Dominik Dvořák (výkonný redaktor, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova; dominik.dvorak@pedf.cuni.cz)

Petr Gal (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

Miroslav Janík (Katedra německého jazyka a literatury, Institut výzkumu školního vzdělávání, Masarykova univerzita)

Jaroslava Simonová (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

Vít Šťastný (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení