ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 8 No 3 (2014)

Editorial
Tomáš Janík, Michaela Píšová, Vladimíra Spilková

Vývoj standardizace profese učitele v České republice − nekonečný příběh?
Karel Rýdl

Problém štandardizácie učiteľskej profesie v kontexte profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku
Štefan Porubský, Beata Kosová, Ivan Pavlov

Standardy pro učitelské vzdělávání jako cesta ke kvalitě: reflexe vývoje ve Spolkové republice Německo
Miroslav Janík, Karolína Pešková, Tomáš Janík

Profesní standardy učitele v Anglii, Walesu a Severním Irsku
Karolína Pávková

Standard učitelské profese ve Skotsku
Jan Voda

Vybrané zahraniční programy hodnocení učitelů s využitím profesních standardů
Karel Starý

Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení
Tomáš Janík, Michaela Píšová, Vladimíra Spilková

Standardy a kariérní systémy v učitelské profesi: Zahraniční přístupy a česká cesta: Komuniké z konference
Tomáš Janík, Michaela Píšová, Vladimíra Spilková

European Conference of Educational Research 2014, Emerging Researchers’ Conference: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe Porto, 1.−2. 9. 2014
Veronika Laufková, Vít Šťastný, Monika Boušková

European Conference of Educational Research 2014 Past, Present and Future of Educational Research Porto, 2.−5. 9. 2014
Dominik Dvořák, Michaela Dvořáková

XXVI. mezinárodní kongres CESE Freiburg/Breisgau, Německo, 10.−13. 6. 2014
Dominik Dvořák, Vít Šťastný

Vzpomínka na profesora Wolfganga Mittera
Eliška Walterová

Šmelová, E. et al. (eds.) Pre-school education in the context of curriculum. Children’s Readiness for Compulsory School Attendance in the Context of Selected EU Countries − Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Poland
Zuzana Svobodová

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení