HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 11 No 2 (2019), 157–162

Rok 1989 v globální perspektivě: Pokusné úvahy

[The Year 1989 in Global Perspective: Tentative Reflections]

Johann Pall Arnason

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2019.22
zveřejněno: 02. 12. 2019

Abstract

Glosa

reference (6)

1. Ang, Yuen Yuen [2016]. How China Escaped The Poverty Trap. Ithaca: Cornell University Press.

2. Klesla, Jan [2019]. Ve světě se spouští nová železná opona. Na které straně zůstane Česko? Lidové noviny, 20. 1. 2019.

3. Nathan, Andrew [2019]. The New Tienanmen Papers. Foreign Affairs 98 (4): 80-91.

4. Tooze, Adam [2018]. Crashed. How a Decade of Financial Crises Changed the World. London: Allen Lane.

5. Walder, Andrew G. [2008]. Fractured Rebellion. Cambridge/MA: Harvard University Press.

6. Zakaria, Fareed [2019]. The Self-Destruction of American Power. Foreign Affairs 98 (4): 10-16.

Creative Commons License
Rok 1989 v globální perspektivě: Pokusné úvahy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení