HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 11 No 2 (2019), 5–9

Historická sociologie – nenápadný půvab mezibilance

[Historical Sociology – An Interim Statement]

Bohuslav Šalanda

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2019.13
zveřejněno: 02. 12. 2019

Abstract

Editorial

Klíčová slova: religion; non-religion; secularity; museum; nation; national identity; Czechness; religious studies

reference (16)

1. <bez popisu>

2. Arnason, Johann Pall - Maslowski, Nicolas [2015]. Introduction: Situating historical sociology. Historická sociologie (2): 5-8. CrossRef

3. Arnason, Johann Pall [2018]. Revolution, Commemoration, Interpretation. Historická sociologie (1): 5-10. CrossRef

4. Bauman, Zygmunt [2012]. Co je "ústřední" ve střední Evropě? Historická sociologie (1-2): 121-131. CrossRef

5. Bláhová, Marie [2016]. Autobiografie v českém středověku. Historická sociologie (2): 51-74. CrossRef

6. Holubec, Stanislav [2009]. Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

7. Inglis, David [2018]. Is It Still Too Early to Tell? Rethinking Sociology's Relations to the French Revolution. Historická sociologie (1): 11-26. CrossRef

8. Lybeck, Eric R. [2018]. The French Revolution in Germany and the Origins of Sociology. Historická sociologie (2): 27-46. CrossRef

9. Morris, Colin [1972]. The Discovery of the Individual, 1050-1200. Toronto: University of Toronto Press.

10. Reed, Isaac Ariail [2018]. Power and the French Revolution: Toward a Sociology of Sovereingty. Historická sociologie (2): 47-70. CrossRef

11. Roman, Camil Francisc [2018]. The French Revolution ant he Craft of the Liminal Void: From the Sanctity of Power to the Political Power of the Limitless Sacred. Historická sociologie (2): 71-91. CrossRef

12. Shore, Marci [2015]. Jews and Cosmopolitanism. An Arc of European Thought. Historická sociologie (2): 61-81. CrossRef

13. Smith, Dennis [2017]. The Fateful Adventures of the Good Soldier Bauman. An Appreciation of Zygmunt Bauman (1925-2017). Historická sociologie (1): 9-18. CrossRef

14. Stråth, Bo [2015]. The Nineteenth Century Revised: Towards a New Narrative on Europe's Past. Historická sociologie (2): 9-26. CrossRef

15. Šubrt, Jiří [2015]. The Society of Individuals: How to Solve the Dilemma of Individualism and Holism in Historical Sociology. Historická sociologie (1): 9-23. CrossRef

16. Wagner, Peter [2015]. From Domination to Autonomy: Two Areas of Progress in World-sociological Perspective. Historická sociologie (2): 27-44. CrossRef

Creative Commons License
Historická sociologie – nenápadný půvab mezibilance is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení