HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 11 No 2 (2019), 85–100

Odeon Publishing: The Island of Freedom

Vratislav Kozák

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2019.18
zveřejněno: 02. 12. 2019

Abstract

Normalization period is a unique time in Czechoslovak history that is almost everywhere presented as a time when the socialist regime used its position of power to take back all production and culture including publishing houses. Odeon was a well-known entity at that time and looking back at the editorial and publishing plan from the said period it sometimes seems as if Odeon was partially untouched by the repressions. It is important to concentrate on everyday life in the publishing house while trying to find out how Odeon and its editorial team managed to publish so many books that almost nobody expected to see in a Czechoslovak bookshop. The topic of state censorship, as well as a very specific topic of “covering” the banned authors, will be the central focal point of this article.

Klíčová slova: Odeon; publishing house; covering; literature; translators

reference (22)

1. Čermák, Josef [2014]. Odeon - vstupní brána do světové literatury. Rozhovor vedl Vratislav Kozák.

2. Forbelský, Josef [2013]. Svět se mnou, svět beze mě. Prague: Academia.

3. Forstová, Eva [2013]. Knihy podle norem: kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Prague: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

4. Halada, Jan [1993]. Člověk a kniha: úvod do nakladatelské specializace. Prague: Karolinum.

5. Halada, Jan [2007]. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Prague: Libri.

6. Heroldová-Šťovíčková, Věra [2009]. Po světě s mikrofonem. Prague: Radioservis, Osudy (Radioservis).

7. Holquist, Michael [2012]. Pokřivený originál: paradox cenzury. In. Pavlíček, Tomáš - Píša, Petr - Wögerbauer, Michael (eds.). Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: HOST, pp. 103-118.

8. Janáček, Pavel - Píša, Petr - Šámal, Petr - Wögerbauer, Michael, et al. [2015]. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Prague: Academia.

9. Klímová, Nikola (ed.) [2016]. České knižní obálky v edičních řadách: SNKHLU/Odeon 1953-1994. Prague: UMPRUM.

10. Müllerová, Beate [2012]. Cenzura a kulturní regulace: mapování terénu. In. Pavlíček, Tomáš - Píša, Petr - Wögerbauer, Michael (eds.). Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: HOST, pp. 217-247.

11. Pavlíček, Tomáš - Píša, Petr - Wögerbauer, Michael (eds.) [2012]. Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: HOST.

12. Pellar, Rudolf [2008]. Nejdřív se musíte narodit…. Prague: Radioservis, Osudy (Radioservis).

13. Pistorius, Vladimír [2003]. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. Prague: Paseka.

14. Přibáň, Michal [2014]. Česká literární nakladatelství: 1949-1989. Prague: Academia.

15. Rachůnková, Zdeňka [1992]. Zamlčovaní překladatelé: bibliografie 1948-1989. Prague: Ivo Železný.

16. Rataj, Jan - Houda, Přemysl [2010]. Československo v proměnách komunistického režimu. Prague: Oeconomica.

17. Rubáš, Stanislav [2012]. Slovo za slovem: s překladateli o překládání. Prague: Academia.

18. Steinová, Dagmar [2007]. Vzpomínání. Prague: G plus G.

19. Šámal Petr [2015]. V zájmu pracujícího lidu: Literární cenzura v době centrálního plánování a paralelních oběhů. In. Janáček, Pavel - Wögerbauer, Michael - Píša, Petr - Šámal, Petr, et al. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Prague: Academia, pp. 1099-1118, 1178.

20. Šustrová, Petruška [2008]. Služebníci slova. Prague: Pulchra.

21. Vaněk, Miroslav [2002]. Ostrůvky svobody: kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Prague: Votobia.

22. Wögerbauer, Michael [2012]. Úvodem. In. Pavlíček, Tomáš - Píša, Petr - Wögerbauer, Michael (eds.). Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: HOST, pp. 7-17.

Creative Commons License
Odeon Publishing: The Island of Freedom is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení