HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 11 No 2 (2019), 163–167

Jiří Šubrt – Marek Německý a kol.: Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus; Jakub Mlynář – Miroslav Paulíček – Jiří Šubrt a kol.: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Matouš Veselský

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2019.23
zveřejněno: 02. 12. 2019

Abstract

Book review: Jiří Šubrt – Marek Německý a kol.: Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus. Praha: Slon, 2018, 172 s. Jakub Mlynář – Miroslav Paulíček – Jiří Šubrt a kol.: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Praha: Karolinum, 2017, 222 s.

Creative Commons License
Jiří Šubrt – Marek Německý a kol.: Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus; Jakub Mlynář – Miroslav Paulíček – Jiří Šubrt a kol.: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení