HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 11 No 2 (2019), 11–33

Tell a Story of the Nation: Image of Religion and Non-religion in the Czech National Museum

Tomáš Bubík

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2019.14
zveřejněno: 02. 12. 2019

Abstract

The study of religion and non-religion in a museum has become a phenomenon recently gaining attention from scholars, especially those focusing on the study of religiousness in public spaces. This paper examines the topic using the example of the Czech National Museum, particularly of its long-term exhibitions because these have a broader social impact. As a state institution, the National Museum not only collects, exhibits and studies items and artifacts but at the same time creates a story, a narrative contributing to the formation of national identity and to a sense of community. This story tries to represent Czechness in modern times, its national character, its past and present, and how it has been self-defined as well as created in relation to others. The main objective of the paper is to characterize the role of religion and non-religion in the national narrative from a Religious Studies perspective. It aims not at comparing the findings with the real importance of religion in Czech society but at uncovering how the National Museum wants its visitors to perceive the role of religion in the story of Czechness, and which events, people and values have gained a purely non-religious character in it.

Klíčová slova: religion; non-religion; secularity; museum; nation; national identity; Czechness; religious studies

reference (22)

1. Amarasingam, Amarnath (ed.) [2010]. Religion and the New Atheism. A Critical Appraisal. Leiden: Brill.

2. Botton de, Alain [2013]. Religion for Atheists: A Non-believer's Guide to the Uses of Religion. Vintage.

3. Bubík, Tomáš [2010]. České bádání o náboženství ve 20. století. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

4. Buggeln, Gretchen - Paine, Crispin - Plate, S. Brent [2017]. Introduction: Religion in Museums. Museums as Religion. In. Religion in Museums: Global and Multidisciplinary Perspectives. Bloomsbury.

5. Bullivant, Stephen - Ruse, Michael (eds.) [2013]. The Oxford Handbook of Atheism. Oxford university Press.

6. Gervais, Will M. - Willard, Aiyana K. - Norenzayan, Ara - Henrich, Joseph [2011]. The cultural transmission of faith. Why innate intuitions are necessary, but insufficient, to explain religious belief. Religion 41 (3): 389-410. CrossRef

7. Hanuš, Josef [1921, 1923]. Národní museum a naše obrození. Prague: Národní muzeum.

8. Henrich, Joseph [2009]. The evolution of costly displays, cooperation and religion: credibility enhancing displays and their implications for cultural evolution. Evolution and Human Behavior 30 (4): 244-260. CrossRef

9. Hromádka, Josef L. [1930]. Masaryk. Prague: YMCA.

10. Lee, Lois [2017]. Non-Religion. In. The Oxford Handbook of the Study of Religion (ed. Michael Stausberg and Steven Engler). Oxford University Press.

11. Levitt, Peggy [2015]. Artifacts and Allegiances: How Museums Put the Nation and the World on Display. University of California Press.

12. Lužný, Dušan - Váně, Jan [2017]. Koncept kolektivní paměti - základní východiska a závěry. Historický časopis 65 (4): 577-590.

13. Masaryk, Tomáš G. [1990]. Ideály humanitní. Prague: Melantrich.

14. McCutcheon, Russell T. (ed.) [1999]. Insider/Outsider Problem in the Study of Religion (Controversies in the Study of Religion). London - New York: Cassell.

15. Ngo, T. - Quijada, J. (eds.) [2015]. Atheist Secularism and its Discontents. A Comparative Study of Religion and Communism in Eurasia. Palgrave MacMillan.

16. Sklenář, Karel [2001]. Obraz vlasti, příběh Národního muzea. Prague: Paseka.

17. Smetana, Augustin [1903]. Úvahy o budoucnosti lidstva. Prague: Jan Laichter.

18. Šámal, Martin [2017]. Jsem svobodný… Prague: Národní muzeum.

19. Štolfa, L. [1927]. Za novým náboženstvím. Prague: Unitaria.

20. Vlha, Marek [2010]. Vojta Náprstek a Antonín Dignowity: ideový svět dvou náboženských svobodomyslníků v počátcích krajanské Ameriky. Studia historica brunensia (57): 51-72.

21. Woitschová, Klára [2019]. Dějiny Národního muzea na pomezí historiografických žánrů. Muzeológia a kultúrne dedičstvo 7 (1): 83-98.

22. Zuckerman, Phil (ed.) [2010]. Atheism and Secularity. Santa Barbara: ABC-CLIO.

Creative Commons License
Tell a Story of the Nation: Image of Religion and Non-religion in the Czech National Museum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení