HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 11 No 2 (2019), 101–119

Od tréninkového centra k převládajícímu paradigmatu poválečné sociologické metodologie. Cesta kolumbijské školy od porážky k vítězství

[From Advanced Training Center to the Predominant Paradigm of Post-war Sociological Methodology. Road of the Columbia School from the Defeat to the Victory]

Hynek Jeřábek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2019.19
zveřejněno: 02. 12. 2019

Abstract

In the early 1950s BASR at Columbia University applied to become a training centre in sociological research for doctoral students. In 1950 Paul Lazarsfeld and R. K. Merton submitted a Memorandum to Columbia University that contained a well-argued proposal for BASR to be transformed into an Advanced Training Centre in Social Research. However, the Ford Foundation, which was funding the entire event, selected a rival project. In the western United States, in Palo Alto, California, it founded a new institution called the Center for Advanced Studies, devoting 3.5 million USD to its construction. Following this decision Paul Lazarsfeld and Robert Merton prepared and presented a project for the management of Columbia University called the “Planning Project for Advanced Training” (PPAT), for which the university managed to obtain 120,000 USD from the Rockefeller and Ford foundations. The project aimed to focus mainly on specific publications that could then be used to train doctoral students in the work of research. Lazarsfeld and his methodological school used almost all of the project’s resources to publish several key methodological monographs through the renowned Free Press. Lazarsfeld, with the help of R. K. Merton and the university, managed by means of these focused publishing activities that supported examples of applied work by BASR and Columbia University to advance the Columbia school of sociology’s methodological model as the leading paradigm of sociological research and doctoral education during the first two post-war decades in the USA and Western Europe.

Klíčová slova: Advance Training Center; Paul Lazarsfeld; social research; Columbia school

reference (52)

1. Balon, Jan [2011]. Sociologie v USA. Historické kontextualizace. Praha: SLON.

2. Blumer, Herbert [1956]. Sociological Analysis and the Variable. American Sociological Review 21 (6): 683-690. CrossRef

3. Boudon, Raymond [1993]. Introduction. In. Lazarsfeld, Paul. On Social Research and Its Language. Ed. R. Boudon. Chicago: University of Chicago, s. 1-29.

4. Boudon, Raymond [2010]. Lazarsfeld's main intellectual intuitions. Preface to Paul F. Lazarsfeld. An Empirical Theory of Social Action: Collected Writings. Ed. Ch. Fleck - N. Stehr. Oxford: The Bardwell Press, s. i-x.

5. Calhoun, Craig (ed.) [2007]. Sociology in America. A History. Chicago - London: Chicago University Press.

6. Calhoun, Craig - VanAntwerpen, Jonathan [2007]. Orthodoxy, Heterodoxy, and Hierarchy: "Mainstreem" Sociology and Its Challengers. In. Calhoun, Craig (ed.). Sociology in America. A History. Chicago - London: Chicago University Press, s. 367-410. CrossRef

7. Campelli, E. - Fasanella, A. - Lombardo, C. (ed.) [1999]. Paul Lazarsfeld: Un "Classico" Marginale. Sociologia e ricerca sociale XX (zvláštní dvojčíslo 58-59).

8. Coleman, James S. [1972]. Paul Lazarsfeld's Work in Survey Research and Mathematical Sociology. In. Lazarsfeld, Paul F. Qualitative Analysis. Historical and Critical Essays. Boston: Allyn and Bacon, s. 395-409.

9. Converse, Jean M. [1987]. Survey Research in the United States: Roots and Emergence 1890-1960. Berkeley: University of California Press.

10. Fleck, Christian [2011]. A Transatlantic History of the Social Sciences. Robber Barons, the Third Reich and the Invention of Empirical Social Research. London: Bloomsbury Academic.

11. Fleck, Christian - Stehr, Nico [2010]. Introduction. From Vienna to New York. In. Lazarsfeld, Paul F. An Empirical Theory of Social Action: Collected Writings. Ed. Ch. Fleck - N. Stehr. Oxford: The Bardwell Press, s. 1-46.

12. Geiger, Roger L. [1993]. Research and Relevant Knowledge. American Research Universities Since World War II. New York: Oxford University Press.

13. Hyman, Herbert [1955]. Survey Design and Analysis. New York: Free Press.

14. Jeřábek, Hynek [1997]. Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu. Praha: Karolinum.

15. Komarovsky, Mirra (ed.) [1956]. Common Frontiers of the Social Sciences: The Interrelations of History, Economics, and Sociology. Glencoe, Ill.: Free Press.

16. Langenbucher, Wolfgang, R. (ed.) [1990]. Paul F. Lazarsfeld (Die Wiener Theorie der empirischen Sozialund Kommunikationsforschung). Wien: Ölschläger Vrlg.

17. Lautman, Jacques - Lécuyer, Bernard-Pierre (ed.) [1998]. Paul Lazarsfeld (1901-1976). La socioloie de Vienne à New York. Paris: L'Harmattan.

18. Lazarsfeld, Paul F. - Merton, Robert K. [1954]. Friendship as Social Process: A Substantive and Methodological Analysis. In. Berger, Morroe - Abel, Theodore - Page, Charles H. (ed.). Freedom and Control in Modern Society. New York: D. van Nostrand, s. 18-66.

19. Lazarsfeld, Paul F. - Barton, Allen H. [1982, orig. 1955]. Some Functions of Qualitative Analysis in Social Research. In. Kendal, Patricia L. (1982). The Varied Sociology of Paul F. Lazarsfeld. Writings. Ed. P. L. Kendal. New York: Columbia University Press, s. 239-285, 377-381.

20. Lazarsfeld, Paul F. - Rosenberg, Morris (ed.) [1955]. The Language of Social Research. New York: Free Press.

21. Lazarsfeld, Paul F. (ed.) [1955]. Mathematical Thinking in the Social Sciences. New York: Free Press.

22. Lazarsfeld, Paul F. - Boudon, Raymond (ed.) [1965]. La vocabulaire des sciences sociales. Méthodes de la sociologie. Vol. I. Paris: Mouton.

23. Lazarsfeld, Paul F. - Boudon, Raymond (ed.) [1966]. L'analyse empirique de la causalité. Méthodes de la sociologie. Vol. II. Paris: Mouton.

24. Lazarsfeld, Paul F. - Capecchi, Vittorio [1967]. Metodologia e ricerca sociologica. Saggi sociologici. Bologna: Editr. il Mulino.

25. Lazarsfeld, Paul F. - Boudon, Raymond - Chazel, Francoise (ed.) [1970]. L'analyse des processus sociaux. Méthodes de la sociologie. Vol. III. Paris: Mouton.

26. Lazarsfeld, Paul F. - Passanella, Ann K. - Rosenberg, Morris (ed.) [1972]. Continuities in the Language of Social Research. New York: Free Press.

27. Lazarsfeld, Paul F. - Merton, Robert K. [1972]. A Profesional School for Training in Social Research. In. Lazarsfeld, Paul F. Qualitative Analysis. Historical and Critical Essays. Boston: Allyn and Bacon, s. 361-391.

28. Lazarsfeld, Paul F. [1975]. Working with Merton. In. Coser, Lewis A. (ed.) The Idea of Social Structure. Papers in Honor of Robert K. Merton. New York: Hartcourt, Brace, Johanovich, s. 35-66.

29. Lipset, S. M. [1979]. Some personal notes for a history of the department of Sociology at Columbia. In. Merton, R. K. - Coleman, J. S. - Rossi, P. H. (ed.). Qualitative and Quantitative Social Research. Papers in Honor of Paul F. Lazarsfeld. New York: Free Press.

30. Merton, Robert K. [1998]. Working with Lazarsfeld. Notes and contents. In. Lautman, Jacques - Lécuyer, Bernard-Pierre (ed.). Paul Lazarsfeld (1901-1976). La socioloie de Vienne à New York. Paris: L'Harmattan, s. 163-211.

31. Merton, Robert K. - Coleman, James S. - Rossi, Peter H. (ed.) [1979]. Qualitative and Quantitative Social Research. Papers in Honor of Paul F. Lazarsfeld. New York: Free Press.

32. Mills, Charles W. [2002] (orig.1959). Sociologická imaginace. Praha: SLON.

33. Morrison, David E. [1998]. The Search for a Method. Focus Groups and the Development of Mass Communication Research. Luton: University of Luton Press.

34. Neurath, Paul [1980]. Paul Lazarsfeld 1901-1976 und die Entwicklung der empirischen Sozialforschung. Wien: Institut für Soziologie, Universität Wien.

35. Noelle, Elisabeth [1967]. Úvod do metod demoskopie. Praha: Svoboda.

36. Noelle-Neumann, Elisabeth - Petersen, Thomas [2000]. Alle, nicht jeder. Einführung in die Methoden der Demoskopie. Berlin: Springer. (3. vyd., přepracované a doplněné)

37. Park, Robert E. - Burgess, Ernest W. [1921]. The Introduction to the Science of Sociology. Chicago: The University of Chicago Press.

38. Petrusek, Miloslav [1993]. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum.

39. Petrusek, Miloslav [2000]. Poslední klasik moderní sociologie - Robert King Merton. In. Merton, R. K. Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON, s. 230-263.

40. Platt, Jennifer [1996]. A History of Sociological Research Methods in America 1920-1960. Cambridge: Cambridge University Press.

41. Rosenberg, Morris [1968]. The Logic of Survey Analysis. New York: Basic Books.

42. Sills, David L. [1987]. Paul F. Lazarsfeld 1901-1976. A Biographical Memoir. In. Biographical Memoirs, vol. 56. Washington, D.C.: The National Academy Press, s. 251-282.

43. Skovajsa Marek - Balon, Jan [2017]. Sociology in the Czech Republic. Between East and West. London: Palgrave.

44. Steinmetz, George [2007]. American Sociology before and after World War II: The (Temporary) Settling of a Disciplinary Field. In. Calhoun, Craig (ed.). Sociology in America. A History. Chicago - London: Chicago University Press, s. 314-366. CrossRef

45. Turner, Stephen P. - Turner, Jonathan H. [1990]. The Impossible Science. An Institutional Analysis of American Sociology. Newbury Park, CA: SAGE.

46. Zetterberg, Hans L. [2013]. The Many-Splendored Society. Vol. 1-4. Sweden, Bromma: Zetterberg.

47. Archivní prameny

48. Memorandum [1948]. "Proposal to establish an Institute for Training in Social Research. A Memorandum submitted by the Department of Sociology Columbia University." Archiv Paula Lazarsfelda, Wien, Box B-0420, [Teil 5], 107 s.

49. PPAT [1955]. "Planning Project for Advanced Training in Social Research. PPAT Fall 1955". N.Y.: Columbia University. Archiv Paula Lazarsfelda, Wien, Box B-0420, [Teil 3]; 30+3 s.

50. Planning Program … [1952]. "Planning Program for Advanced Training in Social Research." November 1952. Archiv Paula Lazarsfelda, Wien, Box B-0420, [Teil 1]; 15 s.

51. Dopis Paula Lazarsfelda Schuyleru Wallacovi 21. 5. 1951. Archiv Paula Lazarsfelda, Wien, Box B-0590; Training Center PPAT [Teil 3]; 4 s.

52. Dopis Paula Lazarsfelda děkanovi Johnu A. Kroutovi z 29. 2. 1952. Archiv Paula Lazarsfelda, Wien, Box B-0590; Training Center PPAT [Teil 4]; 6 s.

Creative Commons License
Od tréninkového centra k převládajícímu paradigmatu poválečné sociologické metodologie. Cesta kolumbijské školy od porážky k vítězství is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení