HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 11 No 2 (2019), 53–67

Interaction Between the Secular and the Religious: The Exhibition Latvia’s Century at the National History Museum of Latvia

Anita Stasulane

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2019.16
zveřejněno: 02. 12. 2019

Abstract

The paper focuses on the interaction between the secular and the religious in the exhibition Latvia’s Century, dedicated to the centenary of the Republic of Latvia, with its narrative being developed by the National History Museum of Latvia. When analyzing the qualitative data obtained through collecting visual information, and undertaking face-to-face in-depth expert interviews and observations, the author explains how the curators have positioned religious objects chronologically in a specific social and political context by using storytelling as the exhibition’s primary interpretative strategy. Compared to the previous period of activity (1945–1990), when the museum was an institution of Soviet ideology, the National History Museum of Latvia has currently developed a new paradigm for the evaluation and interpretation of religion and religious objects. Alongside ethnicity, politics and language, the curators have identified religion as the most important element in Latvia’s formation process. Religion is interpreted as one of Latvia’s constitutive elements in the exhibition, emphasizing that it was society’s major cohesive force in the past, influencing the development of national identity and defining the territorial borders of the Republic of Latvia.

Klíčová slova: religion; secularity; national identity; National History Museum of Latvia; national identity; religious objects; secularism

reference (24)

1. Blond, Kara - Chandler, Katie - Werb, Shari [2017]. Inspiring Planet Savvy Citizens: Evaluation as a Tool for Organizational and Social Change. Exhibition: A Journal of Exhibition Theory & Practice for Museum Professionals 36 (2): 19-24.

2. Buggeln, Gretchen - Paine, Crispin - Plate, Brent S. [2017]. Introduction: Religion in Museums, Museums as Religion. In. Buggeln, Gretchen - Paine, Crispin - Plate, Brent S. (eds.). Religion in Museums: Global and Multidisciplinary Perspectives. London: Bloomsbury, pp. 1-9.

3. Burd Shiavo, Laura [2013]. Object Lessons: Making Meaning from Things in History Museums. Exhibition: A Journal of Exhibition Theory & Practice for Museum Professionals 32 (1): 48-52.

4. Ceipe, Gundars [2010]. Latvijas Brāļu draudzes vēsture 1918-1940. Rīga: LU Academic Publishing House.

5. Duncan, Carol [1995]. The Art Museum as Ritual. Art Bulletin 77 (1): 10-13.

6. Grudule, Māra [2007]. Brāļu draudžu atskaņas latviešu literatūrā. Kultūras Forums 9.-16. februāris, 5.

7. Hausmanis, Viktors - Nollendorfs, Valters - Tabūns, Broņislavs - Vecgrāvis, Viesturs (eds.) [1998]. Latviešu literatūras vēsture. Vol.1. Rīga: LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūts, pp. 26-30.

8. Heinrici Chronicon [1993]. Rīga: Zinātne.

9. Herbert, David [2003]. Religion and Civil Society: Rethinking Public Religion in the Contemporary World. Aldershot: Ashgate.

10. Jelgavas Latviešu biedrības karogs. Available at: <http://www.jelgavaslb.lv/aktuali/simboli>.

11. Kathleen, Jones [2000]. Buttler's Lives of the Saints. Kent: Burns & Oates.

12. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs [2018]. Latvijas gadsimts: Muzeji valsts simtgadei. Riga: LNVM.

13. LETA [2018]. Tikai 18% Latvijas iedzīvotāju Ziemassvētkos plāno apmeklēt Baznīcu. Available at: <http://www.la.lv/tikai-18-latvijas-iedzivotaju-ziemassvetos-plano-apmeklet-baznicu>.

14. Levitt, Peggy [2015]. Artifacts and Allegiances: How Museums Put the Nation and the World on Display. Oakland: University of California Press.

15. Mancelis, Georgs [1699]. Langgewünschte Lettische Postill. Rīga: Johann Güntzels.

16. National History Museum of Latvia. <http://lnvm.lv/en/?page_id=18>

17. Norris, Pippa - Inglehart, Ronald [2004]. Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press.

18. Pew Research Center [2018, October 29]. Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues. Available at: <http://www.pewforum.org/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-on-importance-of-religion-views-of-minorities-and-key-social-issues>.

19. Promey, Sally M. [2017]. Foreword: Museums, Religions, and Notions of Modernity. In. Buggeln, Gretchen - Paine, Crispin - Plate, Brent S. (eds.). Religion in Museums: Global and Multidisciplinary Perspectives. London: Bloomsbury, pp. XIX-XXV.

20. Skutāns, Gints [2017, January 28]. Kas ir Māras zeme? Available at: <https://www.historia.lv/blogi/kas-ir-maras-zeme>.

21. Stasulane, Anita [2018, December 20]. Personal face-to-face expert interview.

22. Šmidchens, Gatis [2007]. National Heroic Narratives in the Baltics as a Source of Nonviolent Political Action. Slavic Review 66 (3): 484-508. CrossRef

23. Štolls, Pāvels [2009]. Jana Husa personības un ideju recepcija Latvijā čehu kontekstā. In. Latvijas Universitātes Raksti. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, pp. 31-39.

24. Vīksne, Rudīte [2017]. Padomju režīma antireliģiskā politika 1954.-1964. gadā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 2 (103): 52-79.

Creative Commons License
Interaction Between the Secular and the Religious: The Exhibition Latvia’s Century at the National History Museum of Latvia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení