AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 4 (2019)

Editorská poznámka
Petra Mračková Vavroušová, Lukáš Klimeš

Překlad jako rozhodovací proces: rozpracování konceptu J. Levého a aplikace tohoto přístupu na institucionální překlad
Tomáš Svoboda

Ruští spisovatelé o umění překladu
Stanislav Rubáš

Kvalita v simultánním tlumočení – otázka definice kvality tlumočení a kognitivní přístup ke kvalitě SI jako strategickému rozhodovacímu procesu
Jana Ďoubalová

Vliv regionálních variant španělštiny na kvalitu simultánního tlumočení do češtiny
Zuzana Balounová

Tři typy hodnocení ve výuce tlumočení
Petra Miketová

Tlumočení z českého znakového jazyka do mluvené angličtiny s češtinou jako pilotním jazykem
Marie Přibylová

Translating Culture: Mediating Customary Law Related Language
Arben Shala

Language of relief: medical interpreting within the scope of the refugee crisis response
Vedrana Čemerin, Marina Črnko

Analýza slovenskej a českej dabingovej verzie audiovizuálneho diela Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?
Jana Ukušová

Súčasný stav lokalizácie videohier na Slovensku
Mária Koscelníková

Krátký exkurz do historie konferenčního tlumočení v bývalém Československu a dnešním Česku aneb zamyšlení nad některými paradoxy na trhu tlumočení a v přípravě budoucích profesionálních tlumočníků
Ivana Čeňková

Ivaně Čeňkové k narozeninám
Petra Mračková Vavroušová

Tomáš Duběda, David Mraček, Vanda Obdržálková (2018) Překlad do nemateřského jazyka: Fakta, otázky, perspektivy
Barbora Vinczeová

Antonio Bueno García (ed.) (2018) Arte, religión y traducción
Jana Králová

Zpráva z konference Translation and Interpreting Forusm Olomouc 2019: Teaching Translation vs. Training Translators
Zuzana Balounová

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení