AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 4 (2019), 71–82

Tři typy hodnocení ve výuce tlumočení

[Three types of interpreting performance assessment]

Petra Miketová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2020.6
zveřejněno: 26. 05. 2020

Abstract

The present article compares three types of assessment for student interpreting performance: teacher assessment, peer assessment (evaluation by other students in the group), and self-assessment. The theoretical part reviews existing literature on the different types of assessment and their importance in the acquisition of interpreting skills, as well as recommended methods of assessing interpreting performance and their use in the training of consecutive interpreting. The empirical part describes a qualitative longitudinal study, involving students of the third, final year of the bachelor’s degree programme in translation-interpreting (intercultural communication). The aim of the study is to identify the similarities and differences between the different types of assessment and how the assessment developed over the course of the research. The study also examines how the self-assessments and peer evaluations of students studying interpreting with only the English-Czech combination differ from those of students who study English-Czech interpreting in combination with another foreign language, thus attending twice the number of practical interpretation seminars.

Klíčová slova: teacher assessment; peer assessment; self-assessment; assessment in interpreting; interpreter training

reference (12)

1. Bühlerová, H. (1986) 'Linguistic (semantic) and extra-linguistic (pragmatic) criteria for the evaluation of conference interpretation and interpreters', Multilingua 5(4): 231-235.

2. Čeňková, Ivana (2001) Teorie a didaktika tlumočení, Praha: Univerzita Karlova.

3. Dochy, Filip - Segers, Mien - Sluijsmans, Dominique (1999) 'The use of self-, peer and co-assessment in higher education: A review', Studies in Higher education 24(3): 331-350. CrossRef

4. Gile, Daniel (2001) 'L'évaluation de la qualité de l'interprétation en cours de formation', Meta 46(2): 379-393. CrossRef

5. Lee, Jieun (2018) 'Feedback on feedback: Guiding student interpreter performance', The International Journal for Translation and Interpreting 2(1). CrossRef

6. Lee, Yun-hyang (2011) 'Comparing Self-assessment and Teacher's Assessment in Interpreter Training', T&I Review 1: 87-111.

7. Machová, Lýdia (2016) Hodnotiaci formulár ako nástroj tlmočníckej sebareflexie u študentov: Didaktické východiská, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

8. Moser-Mercer, Barbara (2008) 'Skill acquisition in interpreting: A human performance perspective', The interpreter and translator trainer 2(1): 1-28. CrossRef

9. Motta, Manuela (2011) 'Facilitating the novice to expert transition in interpreter training: a "deliberate practice" framework proposal', in Studia UBB Philologia LVI (1), 27-42.

10. Postigo Pinazo, Encarnación (2008) 'Self-Assessment in Teaching Interpreting', TTR: traducción, terminología, redacción 21(1): 173-209. CrossRef

11. Slavík, Jan (1999) Hodnocení v současné škole. Východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál.

12. Torres, J. T. - Anguiano, Carlos J. (2016) 'Interpreting feedback: a discourse analysis of teacher feedback and student identity', Practitioner Research in Higher Education 10(2): 2-11.

Creative Commons License
Tři typy hodnocení ve výuce tlumočení is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení