AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 4 (2019), 167–169

Zpráva z konference Translation and Interpreting Forusm Olomouc 2019: Teaching Translation vs. Training Translators

Zuzana Balounová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2020.16
zveřejněno: 26. 05. 2020

Abstract

Conference report

Creative Commons License
Zpráva z konference Translation and Interpreting Forusm Olomouc 2019: Teaching Translation vs. Training Translators is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení