AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 4 (2019), 59–70

Vliv regionálních variant španělštiny na kvalitu simultánního tlumočení do češtiny

[The Impact of Spanish Regional Varieties on the Quality of Simultaneous Interpreting into Czech]

Zuzana Balounová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2020.5
zveřejněno: 26. 05. 2020

Abstract

This paper describes a study conducted as part of the diploma thesis The Impact of Spanish Regional Varieties on the Quality of Simultaneous Interpreting into Czech (2019). The aim of the study was to find whether interpreters make more omissions, additions, semantic errors, and delivery errors when interpreting from Latin American varieties of Spanish than when interpreting from standard European Spanish, as defined by the Royal Spanish Academy (RAE). Another goal was to find whether the expectations of different user groups regarding the quality of simultaneous interpreting differ or not. The theoretical part of this article presents the findings and conclusions of studies published by authors who address the quality of simultaneous interpreting. The research portion of this article describes an experiment conducted at the Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University: five master’s degree students of conference interpreting (Czech A, Spanish C) were asked to simultaneously interpret a speech pronounced by four native speakers – from Argentina, Peru, Mexico and northern Spain. The interpreted versions of the speech were evaluated based on an established quality assessment model. To get another source of data, the interpreters filled out a questionnaire, which included questions about their experience with Spanish regional varieties, as well as a subjective evaluation of the difficulty of the speech, the speakers’ accent, and their own interpreting. Joining the study were ten more participants – five general users and five student-users (3rd year undergraduate students of Spanish for Intercultural Communication), who were asked to assess the renditions in Czech. The last chapter of the article presents the results of the experiment, as well as the results of the questionnaire regarding quality assessment.

Klíčová slova: quality in interpreting; quality assessment; simultaneous interpreting; standard Spanish; varieties of Spanish; interpreting errors

reference (22)

1. Balounová, Zuzana (2019) Vliv regionálních variant španělštiny na kvalitu simultánního tlumočení do češtiny, Praha: Univerzita Karlova.

2. Barik, Henri (1971) 'A Description of Various Types of Omissions, Additions and Errors of Translation Encountered in Simultaneous Interpretation', Meta 16(4): 199-210. CrossRef

3. Bühler, Hildegund (1985) 'Conference Interpreting. A Multichannel Communication Phenomenon', Meta 30(1): 49-54. CrossRef

4. Bühler, Hildegund (1986) 'Linguistic (semantic) and extra-linguistic (pragmatic) criteria for the evaluation of conference interpretation and interpreters', Multilingua 5(4): 231-235.

5. Collados Aís, Ángela (2008) 'Evaluación de la calidad en interpretación simultánea: Contrastes de exposición e inferencias emocionales. Evaluación de la evaluación', in Gyde Hansen - Andrew Chesterman - Heidrun Gerzymisch-Arbogast (eds.) Efforts and models in interpreting and translation research: a tribute to Daniel Gile, Amsterdam: John Benjamins, 193-214. CrossRef

6. Collados Aís, Ángela (2017) 'La entonación monótona y la calidad de la interpretación simultánea: frecuencia, conceptualizaciones y efectos', Meta 61(3): 675-691. CrossRef

7. Čeňková, Ivana (2001) Teorie a didaktika tlumočení I, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

8. Čeňková, Ivana (2008) Úvod do teorie tlumočení, Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

9. Čermák, Petr (2005) Fonetika a fonologie současné španělštiny, Praha: Karolinum.

10. Gerver, David (1969) 'The Effects of Source Language Presentation Rate on the Performance of Simultaneous Conference Interpreters', in Franz Pöchhacker - Miriam Shlesinger (eds.) The interpreting studies reader. London: Routledge, 53-66.

11. Gile, Daniel (2009) Basic concepts and models for interpreter and translator training, Amsterdam: John Benjamins. CrossRef

12. Hale, Sandra - Napier, Jemina (2013) Research methods in interpreting: a practical resource, London: Bloomsbury.

13. Jones, Roderick (2002) Conference Interpreting Explained, Manchester: St. Jerome Publishing.

14. Kalina, Sylvia (2002) 'Quality in interpreting and its prerequisites', in Giuliana Garzone - Maurizio Viezzi (eds.) Interpreting in the 21st century: challenges and opportunities: selected papers from the 1st Forli conference on interpreting studies, Amsterdam: John Benjamins, 121-130. CrossRef

15. Kopczyński, Andrzej (1980) Conference interpreting: some linguistic and communicative problems, Poznaň: Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani.

16. Králová, Jana (1998) Kapitoly ze zvukového rozboru španělštiny (na pozadí češtiny), Praha: Karolinum.

17. Králová, Jana (2012) Vybrané problémy španělské stylistiky na pozadí češtiny, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

18. Kurz, Ingrid (1989) 'Conference interpretation: Expectations of different user groups', in Franz Pöchhacker - Miriam Schlesinger (eds.) The Interpreting studies reader, Abingdon: Routledge, 312-324.

19. Kurz, Ingrid (2008) 'The impact of non-native English on students' interpreting performance' in Gyde Hansen - Andrew Chesterman - Heidrun Gerzymisch-Arbogast (eds.) Efforts and models in interpreting and translation research: a tribute to Daniel Gile, Amsterdam: John Benjamins, 179-192. CrossRef

20. Pöchhacker, Franz (2004) Introducing interpreting studies, London: Routledge. CrossRef

21. Pöchhacker, Franz (2002) 'Researching Interpreting Quality: Models and methods', in Giuliana Garzone - Maurizio Viezzi (eds.) Interpreting in the 21st century: challenges and opportunities: selected papers from the 1st Forli conference on interpreting studies, Amsterdam: John Benjamins, 95-106. CrossRef

22. Sochorová, Veronika (2018) Přízvuk řečníka jako faktor ovlivňující kvalitu konsekutivního tlumočení: srovnání rodilých a nerodilých mluvčích, Praha: Univerzita Karlova.

Creative Commons License
Vliv regionálních variant španělštiny na kvalitu simultánního tlumočení do češtiny is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení