AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

Předplatné

450 Kč/rok

AUC Philologica, Univerzita Karlova,
Filozofická fakulta, Vydavatelství, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

E-mail: books@ff.cuni.cz


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení