AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 4 (2019), 163–165

Antonio Bueno García (ed.) (2018) Arte, religión y traducción

Jana Králová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2020.15
zveřejněno: 26. 05. 2020

Abstract

Book review: Antonio Bueno García (ed.) (2018) Arte, religión y traducción. Granada, Editorial Comares, řada Interlingua

Creative Commons License
Antonio Bueno García (ed.) (2018) Arte, religión y traducción is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení