AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

Rukopisy zasílejte na adresu:

Mgr. Zdena Wiendlová
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
zdena.wiendlova@ff.cuni.cz

Úprava rukopisů se řídí obecnými pokyny pro autory nakladatelství Karolinum.

Recenzní řízení

1) Výkonný redaktor posuzuje, zda zaslané rukopisy odpovídají zaměření časopisu a zda splňují formální náležitosti, které časopisy vyžaduje.

2) Vyhovující články jsou následně poslány k posouzení dvěma nezávislým externím recenzentům (single blind peer review).

Otevřený přístup

Autoři již svým nabídnutím textu dávají souhlas se zveřejněním svého článku v časopise a berou na vědomí, že AUC Philologica je časopis s otevřeným přístupem. Otevřený přístup časopisu znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Oznámení o copyrightu

Časopis AUC Philologica používá u recenzovaných článků i ostatních textů, které publikuje, licenci Creative Commons Attribution 4.0. Spolu s odevzdáním příspěvku do redakce časopisu autoři souhlasí s použitím licence CC BY 4.0 u své práce. Copyright vydavatel ponechává autorům.

Publikační poplatky

Autoři neplatí žádné poplatky ani za recenzní řízení, ani za publikování svých prací.

Dlouhodobá archivace

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.