AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

Rukopisy zasílejte na adresu:

Mgr. Zdena Wiendlová
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
zdena.wiendlova@ff.cuni.cz

Úprava rukopisů se řídí obecnými pokyny pro autory nakladatelství Karolinum.

Recenzní řízení

1) Výkonný redaktor posuzuje, zda zaslané rukopisy odpovídají zaměření časopisu a zda splňují formální náležitosti, které časopisy vyžaduje.

2) Vyhovující články jsou následně poslány k posouzení dvěma nezávislým externím recenzentům (double-blind peer review).

Otevřený přístup

Autoři již svým nabídnutím textu dávají souhlas se zveřejněním svého článku v časopise a berou na vědomí, že AUC Philologica je časopis s otevřeným přístupem. Otevřený přístup časopisu znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Oznámení o copyrightu

Časopis AUC Philologica používá u recenzovaných článků i ostatních textů, které publikuje, licenci Creative Commons Attribution 4.0. Spolu s odevzdáním příspěvku do redakce časopisu autoři souhlasí s použitím licence CC BY 4.0 u své práce. Copyright vydavatel ponechává autorům.

Publikační poplatky

Autoři neplatí žádné poplatky ani za recenzní řízení, ani za publikování svých prací.

Dlouhodobá archivace

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení