ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 4 No 3 (2010)

Editorial
Eliška Walterová, Tomáš Janík

Proměny kurikula současné české školy: vize a realita
Tomáš Janík, Josef Maňák, Petr Knecht, Jiří Němec

Příležitost k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výuce na základních školách
Petr Knecht, Tomáš Janík, Petr Najvar, Veronika Najvarová, Kateřina Vlčková

Velké seřaďovací nádraží: struktura školy a socializace dětí
Dominik Dvořák

Učitel v současné škole: hledání mezi změnou a stabilitou
Jaroslava Vašutová, Petr Urbánek

Pohledy na budoucnost české školy: rodiče a veřejnost
Karel Černý, David Greger, Eliška Walterová, Martin Chvál

Multikulturalita Německa, Velké Británie, Švédska a České republiky a opatření vzdělávací politiky pro školní vzdělávání
Věra Ježková

XVIII. konference České asociace pedagogického výzkumu
Jana Přikrylová, Sonia Šamalíková

Zpráva z konference doktorandů PedF UK
Jindra Stříbrská

Bray, M.: Confronting the shadow education system. What government policies for what private tutoring?
Eliška Walterová

Ježková, V.; Dvořák, D.; Chapman, Ch.: Školní vzdělávání ve Velké Británii
Jan Průcha

Cigánek, R.: Politický zápas o jednotnou státní školu 1945–1949
Dominik Dvořák

Janík, T.; Maňák, J.; Knecht, P.: Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření
Jan Slavík

Janík, T.; Seidel, T. et al.: The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom
Vojtěch Žák

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení