ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 4 No 2 (2010)

Editorial: Educational Change in the Global Context
David Greger, Petr Najvar

Do we need comparative education in a globalised world?
Botho von Kopp

The institutionalization of a global educational community: the impact of imposition, invitation and innovation in the Gulf Cooperation Council (GCC)
Alexander W. Wiseman

Between retrospect and expectation: trends and dimensions of education in East Central Europe
Wolfgang Mitter

Blurring boundaries: the growing visibility, evolving forms and complex implications of private supplementary tutoring
Mark Bray

Preschool practitioners’ and immigrant parents’ beliefs about academics and play in the early childhood educational curriculum in five countries
Joseph Tobin, Fikriye Kurban

Globalisation and trans-national student mobility: a test case for multiculturalism in Australian education?
Anthony Welch

The new mode of governance in European education – in the context of globalisation and EU-ification
Holger Daun

Educational change and innovative teaching practice: a study of the impact of reforms on the work of lecturers in vocational education and training in England and Germany
Hubert Ertl, H.-Hugo Kremer

F. Rizvi; B. Lingard: Globalizing Education Policy
Eliška Walterová

Educational change in the global context
Karolina Duschinská, Dominik Dvořák

Education and cultural change: ECER 2010
Marie Doskočilová

World Congress of Comparative Education, Istanbul, June, 2010
Karel Černý, Eliška Walterová

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení