ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 4 No 3 (2010), 79–91

Učitel v současné škole: hledání mezi změnou a stabilitou

[Teachers in the current basic school: the search for change and stability]

Jaroslava Vašutová, Petr Urbánek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.112
zveřejněno: 22. 02. 2018

Abstract

This report deals with one of the decisive factors in the school functioning – teachers and teaching sta!. It relies mainly on the research findings obtained in the investigation of multiple case study of a basic school. The potential and the role of the teachers in the current dynamics of change in school education are analyzed. It shows that required demands for teacher‘s work do not correspond with created external conditions and in the process of transformation the stress is placed more on the structural transformation than on the support to the teacher.

klíčová slova: teacher; teaching staff; potential changes; stability; multiple case study of a basic school; the transformation of school education; profession changes; school functioning; vision; school culture

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení