ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 4 No 3 (2010), 138–139

Cigánek, R.: Politický zápas o jednotnou státní školu 1945–1949

Dominik Dvořák

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.119
zveřejněno: 22. 02. 2018

Abstract

Book review: Cigánek, R.: Politický zápas o jednotnou státní školu 1945–1949. Praha: Karolinum 2009.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení