ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 4 No 3 (2010), 93–109

Pohledy na budoucnost české školy: rodiče a veřejnost

[Future of the Czech schooling as seen by parents and general public]

Karel Černý, David Greger, Eliška Walterová, Martin Chvál

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.113
zveřejněno: 22. 02. 2018

Abstract

What is the perception of the probable as well as desirable future of schooling among Czech general public? And what is the perception among parents in comparison with the general public? The study which tries to answer these questions is based on survey dates. The survey topic in general and survey questions in particular were inspired by the OECD future schooling scenarios.

klíčová slova: future of schooling scenarios; quantitative research; desirable future of schools; general public; parents

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení