ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 4 No 3 (2010), 37–62

Příležitost k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výuce na základních školách

[Opportunities to develop the problem-solving competence in lower-secondary classrooms]

Petr Knecht, Tomáš Janík, Petr Najvar, Veronika Najvarová, Kateřina Vlčková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.110
zveřejněno: 22. 02. 2018

Abstract

The paper presents the concept of (key) competencies and focuses on the nature of opportunities to develop them. The authors analysed video recordings of real-life instruction in physics to find possibilities and limits for the developing of key com- petencies, using the example of the problem-solving competence. They also attempt at an operationalisation of the construct for empirical research and diagnostics. Their approach is based in psychodidactic analysis of learning tasks that pupils encounter in lessons.

klíčová slova: competence; key competencies; problem-solving competence; teaching/learning culture; opportunities to learn; learning task; video study; instruction

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení