ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 1 No 1 (2007)

Úvodem: Kurikulum v proměnách školy
Josef Maňák, Tomáš Janík

Kategorie cíle, kompetence, jejich vzájemný vztah a význam pro obsah vzdělávání v kontextu současnosti
Jarmila Skalková

Společnost vědění a kurikulum budoucnosti
David Greger, Karel Černý

Modelování kurikula
Josef Maňák

Vztah obor – vyučovací předmět jako metodologický problém
Tomáš Janík, Jan Slavík

Didaktická transformace aneb od „didaktického zjednodušení“ k „didaktické rekonstrukci“
Petr Knecht

Strategie učení v kurikulu všeobecného vzdělávání
Kateřina Vlčková

„Nejsme tak dobří, jak si myslíme“ – absolventi škol v kontextu diskuse o kvalitě vzdělávání v Rakousku
Renate Seebauerová

Učitelé škol v nové roli „tvůrců“ školního kurikula
Jana Kratochvílová

Rezervované postoje učitelů k dalšímu vzdělávání jako jeden z rizikových faktorů kurikulární reformy
Jan Beran, Jan Mareš, Stanislav Ježek

Centrum základního výzkumu školního vzdělávání: zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006
Eliška Walterová

Norská inspirace pro českou kurikulární reformu: několik postřehů z mezinárodní konference
Petr Bauman

Audigier, F.; Crahay, M.; Dolz, J. Curriculum, enseignement et pilotage
Josef Maňák

Marsh, C. J. Key Concepts for Understanding Curriculum
Petr Najvar, Veronika Najvarová

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity
Kateřina Vlčková

Kratochvílová, J. Tvorba školního vzdělávacího programu krok za krokem – s pedagogickým sborem
Dana Hübelová

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení