ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 1 No 1 (2007), 82–91

Strategie učení v kurikulu všeobecného vzdělávání

Kateřina Vlčková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.153
zveřejněno: 22. 02. 2018

Abstract

One of the main goals of the elementary and comprehensive education is to learn appropriate learning strategies. This goal is defined in the Framework Educational Programme for Elementary Education (2005) and FEP for Upper Secondary Comprehensive Education (2006) above all in the competence for learning, and should be reflected in the goals and evaluation tools specified in the school educational programmes. It is often a problem, however, to put this competence evaluation into effect in the school practice. Some of the learning strategies work for different content areas, some of them are specific; part of the evaluation will be therefore common for many of the content areas, while another part will be specific. The article focuses on the topic of learning strategies in the context of current research, theory, assessment and evaluation and the current curricular reform in the Czech Republic.

klíčová slova: learning strategies, curriculum, key competencies, competency for learning, framework educational programme, school educational programme, elementary education, primary education, comprehensive secondary education, evaluation, assessment

Creative Commons License
Strategie učení v kurikulu všeobecného vzdělávání is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení