ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 1 No 1 (2007), 21–39

Společnost vědění a kurikulum budoucnosti

David Greger, Karel Černý

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.147
zveřejněno: 22. 02. 2018

Abstract

Th is study deals with various relations between nowadays great social transformation towards knowledge society (information, learning society etc.) and its implications for the curriculum and curricular policy. The theoretical analysis brings together sociological and pedagogical perspectives and is mainly concerned with macro-level. Particular stress is put on the problem of new sources of social inequalities and equity in education.

klíčová slova: knowledge society, information society, post-industrial society, learning society, social change, social stratifi cation, curriculum, curriculum of the future, lifelong learning

Creative Commons License
Společnost vědění a kurikulum budoucnosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení